- först med nyheter om medicin

Immunmiljön i mjukdelssarkom skiljer sig väldigt mycket åt

Helena Nyström

En analys av vilka immunceller som finns i leiomyosarkom, liposarkom och synovialt visar på stora skillnader mellan tumörerna. Hälften av tumörerna var infiltrerade av tumörassocierade makrofager, vilket var kopplat till en högre risk för spridd sjukdom. B-celler korrelerade med en ökad överlevnad.

Den vanligaste immuncellstypen i de mjukdelssarkom som analyserades i undersökningen var CD163+ makrofager, som är kända för driva på utvecklingen av cancer. Tumörassocierade makrofager stimulerar bland annat tillväxten av nya blodkärl och skyddar tumören från immunförsvaret. I studien kartlades 134 mjukdelssarkom och nästan hälften hade infiltrerats av CD163+ makrofager. Det tillsammans med nekros i vävnaden var kopplat till en högre risk för metastaser. Skillnaden var dock stor mellan de olika tumörtyperna. 66 procent av alla leiomyosarkom innehöll CD163+ makrofager, medan samma siffra för liposarkom och synovialt sarkom var 46 respektive 9 procent.

– Våra resultat styrker det som andra också har visat: att den immunologiska miljön skiljer sig åt mellan olika mjukdelssarkom. Det är verkligen inte en sjukdom, vilket spelar roll för hur man bör designa kliniska studier. I stället för att – som man så ofta gör – bunta ihop dem i en enda studie bör man göra subtypsspecifika studier, säger Helena Nyström, sarkomonkolog vid Universitetssjukhuset i Lund och en av forskarna bakom studien som har publicerats i Acta Oncologica.

Förutom att titta efter CD163, analyserade forskarna förekomsten av receptorer som finns på regulatoriska T-celler (FoxP3), cytotoxiska T-celler (CD3 och CD8), samt B-celler (CD20). Resultaten visar att CD3, CD8 och FoxP3, framför allt förekom i leiomyosarkom, men det hade inget samband med sjukdomens prognos. Infiltration av B-celler var ovanligt i alla tre tumörtyperna, men korrelerade med en ökad överlevnad hos patienterna.

Kan förklara varierande effekt 

Resultaten från studien bidrar till kunskap om varför immunterapier har haft så olika effekt mot olika typer av mjukdelssarkom. PD-1 hämmare ger en god respons mot ASPS, och kan också göra nytta mot odifferentierat pleomorft sarkom och angiosarkom. Däremot har effekten mot övriga former av mjukdelssarkom varit begränsad.

– Vi gjorde studien eftersom det är angeläget att ta reda på hur immuncellsinfiltrationen och tumörmikromiljön ser ut vid mjukdelssarkom. I förlängningen kan den typ av kunskap hjälpa oss förstå hur de immunologiska behandlingarna bäst kan användas, säger Helena Nyström.

En hypotes från studien är att immunterapier möjligtvis kan fungera bättre om de kombineras med en behandling som motverkar infiltrationen av CD163makrofager i tumörerna. Läkemedlet Yondelis slår exempelvis ut makrofager och moncyter i blodbanan. Det finns också läkemedel godkända och under utveckling som blockerar effekten av makrofagers främsta tillväxtfaktor, CSF-1. Även hämmare av cytokinen CCL2, som lockar monocyter till en vävnad, skulle kunna fungera. Sedan pågår mycket forskning för att blockera den så kallade ”ät-mig-inte-signalen”, där CD47 på cancercellers yta interagerar med proteinet SIRPa på makrofagers yta, vilket passiviserar makrofager.

– Det pågår mycket forskning på detta, men ingenting har slagit igenom ännu, säger Helena Nyström.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson