- först med nyheter om medicin


– Nu kan vi kanske känna oss lite mer trygga när vi väljer DA-EPOCH-R. De här resultaten tyder på att det ändå går förhållandevis bra för de som får den behandlingen, men uppföljningstiden är ganska kort, säger Karin Ekström Smedby.

Mildare behandling tycks ge bra effekt vid Burkitts lymfom

EHA: Den något mildare cytostatikakombinationen DA-EPOCH-R mot Burkitt lymfom, tycks vara lika effektiv som den mer toxiska R-CODOX-M/R-IVAC.

Det visar nu preliminära resultat som presenteras vid den hematologiska kongressen EHA i Wien.  

Båda behandlingarna resulterade i en överlevnad efter två år på 75 procent. DA-EPOCH-R gav dock mindre svåra biverkningar. Färre personer fick allvarliga infektioner; behovet av transfusioner av blodplättar och röda blodkroppar var lägre och antalet sjukhusinläggningar var nästan hälften så många som för gruppen som fick R-CODOX-M/R-IVAC.

– Det är jättespännande att se en randomiserad och kontrollerad studie på Burkitts lymfom. Det är också intressant att de inte ser någon fördel med den mest intensiva behandlingen, säger Karin Ekström Smedby, överläkare och professor i hematologi-onkologi vid Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet.

I Sverige används generellt inte R-CODOX-M/R-IVAC, utan här får vuxna personer med Burkitts lymfom ofta en cytostatikakombination kallad R-hyper-CVAD. Äldre patienter kan dock behandlas med DA-EPOCH-R eftersom den är något mer skonsam.

– Nu kan vi kanske känna oss lite mer trygga när vi väljer DA-EPOCH-R. De här resultaten tyder på att det ändå går förhållandevis bra för de som får den behandlingen, men uppföljningstiden är ganska kort, säger Karin Ekström Smedby.

Innan hon är övertygad vill hon se mer data från studien. Bland annat redovisar forskarna inte den progressionsfria överlevnaden, som var studiens primära utfallsmått. Det saknas också siffror på hur stor andel som drabbas av återfall.   

Sedan 1990-talet har ett flertal högintensiva cytostatikakombinationer mot Burkitts lymfom utvecklats, men vilka av dessa som ger bäst effekt är ännu osäkert. Sjukdomen är ovanlig – i Sverige drabbas endast cirka 15 personer per år – och därför är det svårt att genomföra randomiserade behandlingsstudier. Studien som presenterades vid den hematologiska kongressen i Wien EHA2022 var alltså den första randomiserad och kontrollerad studien av Burkitts lymfom.

Studien skulle ha inkluderat 260 personer, men svårigheter att rekrytera patienter gjorde att den fick avbrytas i förtid. Forskarna lyckades dock inkludera 89 personer mellan 18–75 år, som alla hade diagnostiserats med Burkitts lymfom och klassats som högriskpatienter. Den ena hälften av deltagarna lottades till att genomgå två cykler av R-CODOX-M/R-IVAC, medan den andra hälften fick sex cykler av DA-EPOCH-R.

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn