- först med nyheter om medicin

Sällsynt anemisjukdom är inte säsongsbetonad, trots allt

EHA: Tvärtemot vad man tidigare trott är den sällsynta hematologiska sjukdomen kallagglutininsjukdom (CAD), som orsakar hemolytisk anemi, inte säsongsbetonad.

 

Detta bekräftas av en ny retrospektiv studie.

Det har länge ansetts att den hematologiska och autoimmuna sjukdomen CAD i första hand förvärras vid kalla temperaturer. Men nu visar en ny dansk studie att denna uppfattning, och de därav följande behandlingsrekommendationerna, inte håller kliniskt. 

"Dessa data stöder inte uppfattningen om CAD som en säsongsbetonad sjukdom och rekommendationer som att flytta till regioner med varmare klimat har därför kanske inte några meningsfulla kliniska fördelar. Avsaknaden av säsongsvariation i denna kohort tyder på att behandlingsöverväganden för patienter med CAD bör vara säsongsmässigt oberoende,” skriver forskargruppen bakom studien.

Den retrospektiva studien (abstrakt # P1539) presenterades vid en postersession på årets EHA-kongress som i år genomfördes online från Wien, Österrike.

CAD är en autoimmun, hematologisk sjukdom som kännetecknas av höga koncentrationer av cirkulerande s.k. kalla autoantikroppar som binder till kroppens röda blodkroppar. Detta sker särskilt vid lägre temperaturer och resulterar i både agglutination av de röda blodkropparna, samt komplementmedierad hemolys.

Nya behandlingar och strategier

Studiekohorten bestod av totalt 72 patienter diagnostiserade med CAD under perioden 1999–2013 i Danmark. Utifrån antalet inläggningar och öppenvårdsbesök undersökte forskargruppen i vilken utsträckning patienterna uppsökte sjukvården under de olika årstiderna.

Forskarna fann att inte någon av studiedeltagarna hade ändringar i antalet inläggningar eller sjukhusbesök över ett år. Tvärtom var nivån konstant oavsett årstid. Andelen inläggningar var 40,3 respektive 31,9 procent för vår och sommar, och 36,1 respektive 36,1 procent för höst och vinter. För öppenvårdsbesök var andelarna 72,2 respektive 70,8 procent och 77,8 respektive 73,6 procent. Dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta och förblev konstanta under det första året efter diagnos eller efter inklusion. 

Det är viktigt att förstå sjukdomsmekanismerna och att behandla korrekt och i tid, noterar forskarna:

"Att förstå säsongsvariationerna av de olika CAD-manifestationerna kan vara viktigt för att vägleda om icke-farmakologiska behandlingsstrategier och profylaktiska rekommendationer," skriver forskarna.

Fynden är i linje med en tidigare amerikansk studie som visade på persisterande hemolys och sjukdomsmanifestationer bland kohorten, oavsett årstid.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn