- först med nyheter om medicin

Här är ESMOs fyra utvalda prismottagare

ESMO: Det europeiska sällskap för medicinsk onkologi, ESMO, har offentliggjort vem som i år mottar sällskapet fyra årliga priser.

Årets ESMO Award 2019 går till professor Eric Van Cutsem, som är drivkraften bakom och den nuvarande chefen av en av ​​de tidigaste specialiserade onkologiska enheter för gastrointestinala cancerformer i Europa vid universitetssjukhuset Leuven, Belgien. Med prisen erkänner ESMO Eric Van Cutsems roll som en pionjär inom gastrointestinal onkologi och hedrar bidraget från den enhet han inrättat som är en av ​​de största i Västeuropa i dag.

”Priset är en viktig stimulus till att fortsätta våra ansträngningar för att förstå cancer i mag-tarmkanalen mer djupgående. Det mest givande måttet för vår succé är att se att vi kan förbättra resultaten för patienterna. Om man ser på antalet stora projekt som pågår just nu inom grundläggande och translationell forskning är där många biomarkörer och molekylära mål som jag hoppas vara i stånd att göra det möjligt att generera innovativa behandlingsmöjligheter i framtiden,” säger Eric Van Cutsem i ett pressmeddelande.

Årets ESMO Lifetime Achievement Award 2019 går till Angelo Di Leo i hyllning till hans enastående karriär dedikerad till cancerforskning och utbildning. Angelo Di Leo är en internationellt erkänd expert inom bröstcancer. Han var banbrytande inom forskning i biologin av ​​dessa tumörer och har bidraget väsentligt till utvecklingen av ​​personaliserade behandlingsmetoder för cancerpatienter. Han utvecklade också den medicinska onkologiavdelningen på Prato Sjukhuset i Italien, till ett ledande nationellt center för integrerad cancerbehandling och klinisk forskning.

”Det är en stor glädje för mig att motta ett så prestigefyllt pris från det som nu är ett globalt sällskap. Jag tror, ​​jag har haft två stora prestationer i min karriär: Den ena har varit att skapa detta ställe i Prato, startat från intet, där folk nu kommer till att bli läkta från en så kritisk sjukdom som cancer med stor tillit till vårt program. Den andra är att jag har haft möjligheten att arbeta med och utveckla ett team av unga extremt duktiga onkologer och forskare - jag är stolt över att säga att programmet med succé fortsätter utan mig en dag,” säger Angelo Di Leo.

ESMO Women for Oncology Award 2019 tilldelas professor Cristiana Sessa, som är vetenskaplig klinisk konsulent för den kliniska försöksenheten i Ente Ospedaliero Kantonale och konsulent for gynekologisk cancer vid onkologisk institutet i södra Schweiz (IOSI) i Bellinzona, Schweiz. Hun mottar priset för sina bidrag till att stötta karriärutveckling av kvinnor inom onkologi och för hennes roll i att öka organisationers uppfattning av den kvinnliga onkologens arbete som en värdefull resurs. Christina Sessa är en respekterad kliniker och expert inom gynekologisk cancer. Enligt ESMO har hon arbetat outtröttligt för att hjälpa nästa generation kvinnor med att klättra upp på den professionella stegen oavsett det är genom direkt mentorskap eller genom hennes många aktiviteter som siktar mot att underlätta tillgången på utbildning- och utvecklingsprogram för kvinnliga onkologer.

 

”Jag värdesätter detta pris mycket för det att det kommer från människor som jag beundrar och litar på: Att bli erkänd av dina kollegor är en av ​​de mest givande upplevelser du kan få. Vi är förpliktigade att sprida budskapet att kvinnliga onkologer ska ha chansen att vara synliga och bli representerade i vetenskapliga urval. Vi måste få dagens chefer att förstå att det är dags att främja unga kvinnor. Kvinnor ska på sin sida vara beredda och ordentligt förberedda för att påta sig detta ansvar så vi är förpliktigade att ge dom den rätta utbildningen. ESMO Women for Oncology-kommitténs medvetande- och stödprogram är avgörande i detta hänseende,” säger Christina Sessa.

 

Professor på Royal Society Napier och chefkliniker vid Cancer Research UK Charles Swanton tilldelas ESMO Translational Research Award 2019. Priset hyllar Charles Swantons extraordinära resultat inom translationell forskning. Bland annat har hans forskningsgrupp levererat avgörande bevis för att det sätt varpå tumörer utvecklar sig över tid, följer darwinistiska principer för naturligt val och förgrenad evolution – och att detta ofta utgör en underliggande orsak till behandlingssvikt.

 

”Vår forskning bidrar till kliniska försök med nya behandlingsmöjligheter som T-celleterapi inriktad mot klonal neoantigener. Vi är särskilt begeistrade över rollen av cirkulerande tumör-DNA i påvisningen av minimal restsjukdom efter kirurgi för att möjliggöra eskalering av adjuverande behandling inom nya design av kliniska försök. Detta pris är en uppmuntran till att fortsätta med vårt arbete och jag accepterar den tacknämligt på vägnar av mitt team; inga av våra framsteg hade varit möjliga utan erat bidrag. Finansieringen och stödet från Cancer Research UK, UCL Hospitals BRC och Francis Crick Institutet har också varit avgörande,” säger Charles Swanton.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn