Skip to main content

- först med nyheter om medicin

ESMO fokuserar på grundforskning, diagnostik och maskininlärning

ESMO: Överskriften för – och målet med – årets ESMO-kongress är ’Translating science into better cancer patient care’. Ska det målet uppfyllas måste det brukas krafter på grundforskning, menar professor Anton Berns från Hollands Cancerinstitut i Amsterdam, Holland.

Han var en av deltagarna på ESMO’s inledande pressmöte fredag den 27 oktober, där han utsåg de studier han menar, är värda att lägga märke till på årets ESMO-kongress.

”En stor del av de framsteg vi har gjort i behandlingen av cancer är baserade på vetskapen om biologi och immunologi. Jag tror att de framstegen har varit möjliga för det har varit några personer som har varit intresserade av att ta reda på hur naturen och immunsystemet fungerar. Cancer är en mer komplicerad sjukdom än vi trott och evolution ser ut att spela en viktig roll. Därför är det nödvändigt att vi lägger energi på grundforskning,” säger Anton Berns.

Han framhåller en rad sessioner på ESMO, som har fokus på grundforskning. Sessionerna fokuserar bland annat på framsteg inom för tidig diagnostik, sjukdomsmonitorering och förutsägelse av respons. Det gäller utbildningsessessionen ’Meeting the liquid biopsy family’ lördag kl. 8.30, den multidisciplinära sessionen ’Liquid biopsies, tumour dormancy and minimal disease detection’ söndag kl. 16.45 och specialsessionen ’Which are the prefered platforms for IO biomarker discovery?’ måndag kl. 14.45.

Anton Bernes menar också att utbildningsessionen ’DNA repair: From basic science to the clinic and back’ söndag kl. 10.15 samt Keynote lecture-sessionen ‘RAS signalling and cancer’ söndag kl. 12 är värda att delta i.

En annan deltagare på fredagens pressmöte, förutspå chefen på Centre Léon Bérard i Lyon, Frankrike, professor Yves Blay, att de i totalt 14 studier som är utvalda för presentation på ESMO’s tre Presidential Symposium-sessioner kommer medföra stoae förändringar inom fyra-fem stora cancersjukdomar.

Han menar också att det är framsteg på väg inom mer sällsynta sjukdomar i form av nya klasser av läkemedel. Jean-Yves Blay framhåller bland annat en studie på Presidential Symposium måndag kl. 16.30, som inriktar sig mot kolangiokarcinom, som är en svulst som uppstår från epitelet i gallträdet antingen inne i levern eller utanför. Han framhåller också två 'proffered papers' mod respektive sarkomer måndag kl. 14.45 och neuroendokrina samt endokrina tumörer söndag kl. 16.30.

Slutligen menar Jean-Yves Blays, att det är värt att bruka uppmärksamhet på sessioner angående artificiell intelligens, som t.ex. maskininlärning, då det vinner mer och mer fotfäste i cancerbehandlingen. Han föreslår t.ex. utbildningsessionen ’The promise of mashine learning in medical oncology’ söndag kl. 16.30.

ESMO 2019 tar plats i Barcelona 27 september till 1 oktober och mer än 28 000 yrkesverksamma från 138 länder. Deltagarna representerar olika onkologiska discipliner, beslutsfattare inom hälsovårdssektorn, patientföreningar, läkemedelsföretag och internationella medier.

Årets ESMO-kongress bjuder på mer än 2,200 abstracts, därav nästan 100 så kalleda late breaking abstracts, som potentiellt kan vara praxisändrande. Det vetenskapliga programmet spänner från grundforskning till immunterapi av cancer, från onkologisk behandling till palliativ behandling och från sällsynta cancerformer till godkännande av läkemedel.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson