- först med nyheter om medicin

Forskare har upptäckt en ny läkemedelsklass mot BRCA-muterad cancer

Forskare har identifierat vad som kan bli en ny klass av läkemedel, så kallad POLQ-hämmare, vilka har potential att behandla BRCA-muterade tumörer.

Detta har visats i en studie, publicerad i tidskriften Nature Communications.

Sedan en tid tillbaka har det varit välkänt att borttagande av POLQ-protein dödar celler med BRCA-defekter, men man har hittills inte kunnat identifierat något läkemedel som kunnat hämma proteinet.

I den nya studien upptäckte forskarna en prototyp av läkemedel som fungerar som POLQ-hämmare som specifikt kan döda cancerceller med BRCA-genmutationer, men lämnar de friska cellerna oskadade.

Forskarna fann också att POLQ-hämmare fungerar "bra" i kombination med PARP-hämmare.

De bedömer att en POLQ-hämmare som kombineras med en PARP-hämmare kan förhindra resistensutveckling hos patienter med BRCA-muterad cancer

Efter de lovande resultaten planerar nu forskarna att evaluera den nya läkemedelsklassen i framtida kliniska försök.

- Det är spännande att de nya POLQ-hämmarna kan erbjuda en behandling av cancer med BRCA-gendefekter - och i synnerhet att denna klass av läkemedel kan bibehålla sin aktivitet hos patienter som utvecklat resistens mot PARP-hämmare. Det säger Paul Workman i ett pressmeddelande. Workman är verkställande direktör för Institute of Cancer Research, London och som har stått bakom forskningen

- Det mest spännande av allt, är möjligheten att kombinera POLQ- och PARP-hämmare för att förhindra att BRCA-muterade cancerformer utvecklas till mer aggressiva, läkemedelsresistenta former - en stor utmaning som vi står inför i dag, säger Paul Workman. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn