- först med nyheter om medicin

Darzalex blir första godkända behandlingen i EU för nydiagnostiserad amyloidos orsakad av lätta immunoglobulinkedjor

Darzalex (daratumumab) subkutan beredning blir den första godkända behandlingen i Europa för patienter med nydiagnostiserad Amyloidos orsakad av lätta immunoglobulinkedjor (AL-amyloidos).

Godkännandet av Darzalex i kombination med cyklofosfamid, bortezomib och dexametason (D-VCd) för behandling vid AL amyloidos baseras på fas 3-studien ANDROMEDA som visade signifikant högre komplett hematologisk respons jämfört med enbart VCd. Darzalex erhåller även ytterligare indikation vid tidigare behandlat myelom.

"Vi är stolta över att ha bidragit till att patienter med denna ovanliga sjukdom nu kan erbjudas en terapi som verkligen är studerad och godkänd just för AL amyloidos," säger Martin Johansson, Medical Lead Janssen Sverige. Darzalex är nu också den första monoklonala anti-CD38 som i subkutan beredningsform är godkänd i kombination med pomalidomid och dexametason vid tidigare behandlad multipelt myelom.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn