- först med nyheter om medicin

Kombination av MEK/BRAF-hämmare kan vara effektiv mot solida tumörer

En behandlingskombination bestående av MEK-hämmaren Cotellic (cobimetinib) och BRAF-hämmaren Zelboraf (vemurafenib) visar antitumöraktivitet hos patienter med BRAF-muterade solida tumörer.

Detta visar fas II-studien TAPUR som presenterades på ASCO 2022.

Den objektiv svarsfrekvensen (ORR) för behandling med Cotellic kombinerat med Zelbroaf var 57 procent. Ett resultat som bekräftar att kombinationsbehandlingen kan vara effektivt mot en mängd olika tumörtyper, enligt Funda Meric-Bernstam från Institute for Personalized Cancer Therapy i Texas, USA, som presenterade resultaten på ASCO-kongressen.

Den icke-randomiserade TAPUR-studien inkluderade 17 aktuella behandlingar riktade mot mer än 85 genomiska mål hos patienter med avancerade och/eller metastaserande solida tumörer för vilka det inte finns en FDA-godkänd indikation för sjukdomen. I studien fick 31 patienter 60 mg oralt Cotellic dagligen i 21 dagar (följt av sju dagars paus) kombinerat med 960 mg oralt Zelboraf var 12:e timme dagligen. Behandlingen fortsatte fram till sjukdomsprogression, oacceptabel toxicitet eller att patienten avbröt behandlingen. 

Resultaten av TAPUR-studien publiceras i Journal of Clinical Oncology

Två kompletta respons

Primära tumörer inkluderade tumörer i äggstockar (sex patienter), bröst (fyra patienter), pankreas (tre patienter), neuroendokrina karcinom (fem patienter), kolangiokarcinom (två patienter) och icke-småcellig lungcancer (två patienter), samt en patient vardera med angiosarkom, koloncancer, GIST, hepatocellulärt karcinom, malign neoplasma med ospecificerad lokalisation, hudcancer, malign phyllode-tumör i bröstet, prostatacancer och mjukdelssarkom. Medelåldern för patienterna var 63 år varav 65 procent var kvinnor. Andelen som hade ljus hud var 87 procent, patienternas ECOG-poängen var 0 till 1 (87 %). Mer än hälften av patienterna (52 %) hade tidigare fått tre eller fler serier av systemisk behandling och hade BRAF V600E-mutationer. 

Hos 28 patienter visade kombinationsbehandlingen en sjukdomskontrollfrekvens (DCR) på 68 procent, inklusive två med en komplet respons, en vid BRAF V600E-muterad bröstcancer och en vid äggstockscancer. Det fanns 14 patienter med partiell respons, 13 av dessa förekom vid tumörer med V600E-mutationer och en med en N581I-mutation. Även tre fall av stabil sjukdom som varade i minst 16 veckor, varav två patienter med V600E-mutationer och en med en T599V600-insättningsmutation. Av de 16 patienter som hade en fullständig eller partiell respons var svarstiden (DOR) 20,5 veckor. 

Bland de 31 behandlade patienterna var den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden (PFS) 5,8 månader och den genomsnittliga totala överlevnaden (OS) 15,2 månader.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn