- först med nyheter om medicin

Föroreningar bär skulden till 10 procent av alla cancerfall i Europa

Exponering för bland annat luftföroreningar, passiv rökning, radon, UV-strålning och asbest orsakar mer än vart tionde cancerfall i Europa. Detta visar en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA).

Det är första gången som EEA undersöker sambandet mellan cancer och miljö. EEA har gjort detta genom att granska den senaste vetenskapliga evidensen om luftföroreningar och andra föroreningar, radon, UV-strålning, passiv rökning samt vissa kemikalier.

Rapporten drar slutsatsen att miljö- och yrkesriskerna för cancer kan minskas avsevärt genom att förebygga föroreningar och ändra beteende. Således är mindre exponeringar både ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att minska cancerfall och relaterade dödsfall, detta enligt ett pressmeddelande om EEA-rapporten.

"Varje år uppskattas det att över en kvarts miljon liv går förlorade i Europa till följd av miljörelaterad cancer. Att förebygga är alltid bättre än att bota, och vi har gjort en stor ansträngning för att minska föroreningar i vatten, mark och luft som en del av den europeiska cancerhandlingsplanen. Så sent som i denna vecka presenterade vi ett banbrytande förslag om att till år 2030, som en del av vår jord-till-bord-strategi, minska användningen av bekämpningsmedel med 50 procent,” säger Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, i pressmeddelandet.

EEA uppskattar att tre miljoner nya cancerfall registreras i EU varje år och att 1,3 miljoner europeiska patienter dör i cancer varje år. De finansiella kostnaderna relaterade till cancer, enbart under 2018, beräknas ha varit cirka 178 miljarder euro.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn