- först med nyheter om medicin

Tumörmutationsbördan kan potentiellt förutsäga effekten av immunterapi

Patienter med avancerad gallvägsscancer med hög (mer än fem mutationer per Mb) tumörmutationsbörda (TMB) får bättre effekt av behandling med immunterapi än patienter med låg TMB.

Detta visar en ny studie som har undersökt effektiviteten och säkerheten av immunterapi vid avancerad gallvägscancer.

Resultat visar att den progressionsfria överlevnaden (PFS) i den totala kohorten var 3,6 månader. Median PFS hos patienter med hög TMB var 6,4 månader jämfört med 2,2 månader för patienter med låg TMB. Dessa data indikerar att TMB kan fungera som en potentiell prediktiv biomarkör för effekten av immunterapi hos patienter med avancerad gallvägsscancer, det konkluderar forskarna bakom studien.

Registerstudien omfattade 47 patienter med avancerad gallvägsscancer som hade fått minst en dos immunterapi. Elva av dessa patienter hade fått immunterapi som första linjens behandling, medan resterande patienter hade fått immunterapi tidigast som andra linjens behandling. Medianåldern i kohorten var 62 år och 51 procent av patienterna var kvinnor.

Studien visar att immunterapi generellt tolererades väl hos patienter med avancerad gallvägscancer och att behandlingen hade en ringa antitumöreffekt. Den totala svarsfrekvensen (ORR) var 10,6 procent med en sjukdomskontrollfrekvens (DCR) på 53,2 procent. Medianöverlevnaden (OS) var 6,9 månader. Inga oväntade biverkningar observerades under behandlingen.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson