- först med nyheter om medicin

Tidiga data tyder på att effekten av immunterapi är bäst på morgonen

Immunsystemets antitumöraktivitet och immunterapins effektivitet är bäst tidigt på dagen. Tidiga analyser av data pekar på att en ändring av tidpunkten för när en behandling ges kan förbättra dess effekt avsevärt.

I tidigare studier har en forskargrupp från universitetet i Genève (UNIGE) och Ludwig-Maximilians universitet i München (LMU) visat att aktiveringen av immunsystemet moduleras enligt tiden på dygnet, och att det finns en topp i effektivitet tidigt på morgonen. Nu har forskargruppen visat att immunsystemets rytm – och särskilt dess ”vaktposter”, dendritiska celler – har ett hittills okänt inflytande på tumörtillväxt samt på effektiviteten av immunterapeutiska behandlingar. Resultaten, publicerade i Nature, indikerar att en ändring av tidpunkten för administrering av en behandling avsevärt kan förbättra behandlingens effektivitet.

I den aktuella studien injicerade forskarna grupper av möss med celler av malignt melanom vid sex olika tider på dygnet och övervakade sedan tumörtillväxten i 14 dagar. De observerade att tumörer som implanterades på eftermiddagen endast växte något, medan de som implanterades på natten växte mycket snabbare, i enlighet med rytmen för aktivering av mössens immunsystem. Forskargruppen upprepade därefter experimentet med möss som inte hade något immunsystem. Här såg de att det inte längre fanns någon skillnad i relation till tidpunkten på dygnet. 

Forskarna gav också en immunterapibehandling vid olika tidpunkter på dygnet till möss vars tumörimplantation hade skett vid samma tidpunkt. Behandlingen bestod av vaccin med en tumörspecifik antigen, mycket likt det som används för att behandla människor. Här såg forskarna att den gynnsamma effekten av behandlingen ökades på eftermiddagen. 

För att ta reda på om resultaten replikerades hos människor undersökte forskarna data från 10 patienter som behandlats med cancervaccin mot malignt melanom. Man fann att malignt melanom-specifika T-celler hos dessa patienter svarade bättre på behandlingar som gavs tidigt på morgonen, vilket motsvarar den mänskliga dygnsprofilen (det biologiskt bestämda rytmiska förloppet under loppet av ett dygn), som är omvänt hos möss, vilka är nattaktiva djur.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson