Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Cancerspecialister bistår vid forskning kring COVID-19

Onkologer har blivit en viktig resurs i forskningen kring COVID-19. Anledningen är att man sett att BTK-hämmare, särskilt acalabrutinib (Calquence) som används vid cancer, kan vara effektivt vid svår COVID-19 genom att kunna häva inflammationen som uppstår.

BTK-hämmare används som behandling vid kronisk lymfatisk leukemi genom att de kan modifiera de immunologiska signalvägarna hos patienter med sjukdomen. Medlet antogs därför också kunna fungera som behandling vid COVID-19.

I en studie som publicerats i Science Immunology, där totalt 19 patienter, med akut respiratoriskt stressyndrom (ARDS) orsakat av COVID-19 ingick, upplevde de flesta mätbara förändringar av syresättningen bara 1–3 dagar efter att de behandlats med BTK-hämmare. 73% av patienterna som hade fått extra syre samtidigt som de behandlades med acalabrutinib kunde lämna sjukhuset eftersom de inte längre hade behov av extra syre (n = 9/11). Dessutom extuberades hälften av patienterna som behandlats med invasiv mekanisk ventilator innan de fått acalabrutinib (n = 4/8). Två patienter skrevs ut (n = 2/4) utan att de behövde ytterligare syre.

Erfarenhet av acalabrutinib

Enligt ett färskt pressmeddelande från US Oncology Network, har cancerspecialister som ingår i nätverket, under forskningsprojektet hjälpt sina kollegor vid utvalda amerikanska sjukhus, med hur läkemedlet skulle kunna administreras optimalt och undersökt dess förmåga att häva immunsystemets reaktion vid COVID-19. Cancerspecialisterna hade alla kunskap och erfarenhet av acalabrutinib och kunde därför bidra med viktig information.

Studiedeltagarna fick off-label acalabrutinib från 30 mars 2020 till 10 april 2020. Behandlingen resulterade i minskad inflammation och tillståndet förbättrades hos patienter med allvarlig COVID-19.

För att få ingå i studien måste patienterna ha en bekräftad COVID-19-infektion som krävt sjukhusinläggning för hypoxemi. De skulle också ha en pågående inflammation och / eller lymfopeni. Majoriteten av deltagarna var män (68%) och medianåldern var 61 år.

Förbättrade sjukdomens progression

När patienterna behandlades med BTK-hämmaren såg forskarna framförallt förbättringar i sjukdomens progression, inklusive C-reaktivt protein (CRP) och lymfocytnivåer. Man såg heller inga toxiciteter i samband med behandlingen.

När COVID-19 infekterar andningsvägarna kan kroppens immunförsvar bli hyperaktivt för att stöta bort viruset som den inte har någon tidigare immunitet emot. Detta leder till en kraftig inflammation, så kallad cytokinstorm, som orsakar mer skada än själva viruset i sig och kan ge akuta andningsbesvär.

I en intervju med OncLive, säger Dr.Jeff Sharman, onkolog och forskningschef vid the Willamette Valley Cancer Institute and Research Center, Oregon samt medicinskt ansvarig för hematologiforskningen vid US Oncology Network att man såg en snabb förbättring hos patienterna som behandlades med BTK-hämmare. Inflammationsmarkörerna sjönk och det fanns ett mycket starkt samband mellan att inflammationen förbättrades och andningsfunktionen.

Jeff Sharman understryker dock att de här tidiga resultaten ska ses som pilotdata som måste valideras i fler studier. BTK-hämmarna acalabrutinib, ibrutinib (Imbruvica) och zanubrutinib (Brukinsa) ska nu testas i kliniska prövningar och även fas III-studier kommer att påbörjas.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson