Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Brösttäthet är associerad med en ökad risk att utveckla bröstcancer

Den hastighet med vilken en kvinnas täthet i bröstvävnaden förändras har en inverkan på kvinnans risk att utveckla bröstcancer. Det visar en ny studie vars resultat kan bidra till en mer personlig riskstratifiering.

Data från studien visar att kvinnor med en långsammare minskning av bröstvävnadstätheten har en högre risk att utveckla bröstcancer. De dynamiska förändringarna i vävnadstätheten över tid kan användas för att förfina riskstratifieringen av patienter och vägleda mer individualiserade screening- och förebyggande tillvägagångssätt, säger forskarna bakom studien.

Brösttätheten minskade med tiden i både bröstcancerfall och kontroller, men det var en signifikant långsammare minskning hos kvinnor som senare utvecklade bröstcancer jämfört med minskningen av kontroller (uppskattning = 0,027; 95 % KI, 0,001-0,053; P = 0,04).

Studien har prospektivt utvärderat sambandet mellan förändring i mammografisk täthet i bröstet över tid och risk för efterföljande bröstcancer. Även om brösttäthet är en etablerad riskfaktor för bröstcancer, har förändringar i bröstdensitet över tid inte tidigare studerats noggrant för att avgöra om förändringarna är associerade med bröstcancerrisk. 10 481 kvinnor deltog i studien. Data om kvinnorna erhölls från Joanne Knight Breast Health Cohort. Kvinnorna var cancerfria vid tidpunkten för inkluderingen och de observerades under perioden november 2008 till oktober 2020 med rutinmässig mammografi varje till vartannat år. En mammografi ger ett mått på brösttätheten.

Studien identifierade totalt 289 fallpatienter med patologiskt bekräftad bröstcancer. Ungefär två kontroller valdes ut för varje bröstcancerfall enligt ålder och år för inskrivningen. Detta gav totalt 658 kontroller med totalt 8 710 mammografibilder med kranio-kaudal vy för analys. Riskfaktorer för bröstcancer samlades in via frågeformulär vid inkludering i studien.

Medelåldern för de 947 deltagarna var cirka 57 år, och medelintervallet var 2,0 (1,5) år från senaste mammografi till datumet för efterföljande bröstcancerdiagnos (10:e percentilen, 1,0 år; 90:e percentilen, 3,9 år). 

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson