Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Studie utmanar behovet av förstahands-CDK4/6-hämmare vid ER+/HER2-negativ metastaserande bröstcancer

ASCO: En holländsk studie finner att det inte finns någon överlevnadsvinst av att ge en CDK4/6-hämmare i första linjens snarare än andra linjens behandling för patienter med ER+/HER2-negativ metastaserande bröstcancer.

Resultaten av den forskarinitierade fas III-studien SONIA presenterades vid ASCO 2023 (abstrakt #LBA1000).

Bakgrunden till studien var att de flesta internationella riktlinjer rekommenderar användning av CDK4/6-hämmare (CDK4/6i) i första linjen trots långvarig toxicitet och ökade kostnader jämfört med CDK4/6i i andra linjen. Och enligt forskarna saknas det bevis för att CDK4/6 är bättre i första än i andra linjen.

Studien omfattade 1050 nederländska kvinnor före och efter klimakteriet som inte tidigare fått behandling för metastaserad bröstcancer. Patienterna randomiserades 1:1 till antingen strategi A – behandling med aromatashämmare (AI) plus CDK4/6i i första linjen följt av fulvestrant vid progression – eller strategi B – behandling med AI i första linjen följt av fulvestrant plus CDK4/6i efter progression . Det var upp till den behandlande läkaren att välja mellan de tre godkända CKD4/6i abemaciclib, palbociclib och ribociclib. Det primära effektmåttet var PFS2 – tiden från randomisering till progress vid nästa behandling eller dödsfall av någon orsak. De sekundära effektmåtten var total överlevnad (OS), säkerhet, livskvalitet och kostnadseffektivitet.

Ingen fördel med CDK4/6i i första linjen

Resultaten visar att det inte fanns någon överlevnadsvinst av att ge CDK4/6i i första snarare än andra linjen.

Median PFS2 var 31,0 månader med första linjens CDK4/6i och 26,8 månader med andra linjens CDK4/6i (HR 0,87; 95 % KI 0,74-1,03).

Median OS var 45,9 månader med första linjens CDK4/6i och 53,7 månader med andra linjens CDK4/6i (HR 0,98; 95 % KI 0,80-1,20).

Studien visade också att CDK4/6i i första linjen inte förbättrade livskvaliteten, att det förlängde behandlingstiden med 16,5 månader, att det fanns en ökad förekomst av grad 3-4 biverkningar med 42 procent med CDK4/ 6i i första linjen och att kostnaderna hade ökat med $200 000 per patient.

Forskarna drar därför slutsatsen att andra linjens CDK4/6i kan vara den föredragna strategin för majoriteten av patienterna.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson