Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Den saknade biten i bröstcancerpusslet upptäckt

Forskare vid Harvard Medical School har identifierat en mekanism som driver överuttryck av onkogener och därmed styr bröstcancerutvecklingen.

Upptäckten kallar forskarna för den ”saknade biten i bröstcancerpusslet”.

– Det här är en mycket gedigen studie. Att man identifierat en molekylär mekanism som tycks lägga grunden till bland annat HER2-positiv bröstcancer är ett grundvetenskapligt genombrott, säger Johan Hartman, professor i tumörpatologi vid Karolinska Institutet och överläkare i klinisk patologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

Studien som publicerades i maj i tidskriften Nature  visar också att könshormonet östrogen kan vara boven bakom denna molekylära dysfunktion eftersom mottagaren för östrogen, östrogenreceptorn påverkar cellens DNA. Forskarna menar att så många som en tredjedel av alla bröstcancerfall kan uppstå genom denna nyligen identifierade mekanism.

Hitta onkogenetiska ’hot spots’

De flesta, men inte all bröstcancer är drivna av hormonella variationer. Den rådande synen på östrogenets roll vid bröstcancer är att det fungerar som en katalysator för cancertillväxt eftersom det stimulerar celldelning i normal bröstvävnad, en process som medför risk för cancerframkallande mutationer. Studien visar dock att östrogen orsakar skada på ett mycket mer direkt sätt genom att två kromosomer smälter samman, till skillnad från den klassiska förklaringen, där uppkomsten av cancer beror på att reparationen av felaktigt DNA inte fungerar. Istället felplaceras eller förvrängs kromosomerna i en cell.

I sitt arbete analyserade forskarna genom från 780 tumörprover som erhållits från patienter som diagnostiserats med bröstcancer. Forskarna förväntade sig att hitta den klassiska kromosomförändringen i de flesta av tumörproverna, men många av tumörcellerna bar inga spår av detta molekylära mönster. Istället för den klassiska missformade kromosomen såg de att två kromosomer hade smält samman, misstänkt nära "hot spots". När de tittade närmare på dessa ”hot spots” för onkgenaktivering såg de att dessa områden låg mycket nära de östrogenbindande områdena på DNA:t.

Kan bidra till utformning av tester

Denna upptäck gav forskarna en ledtråd om att östrogen är involverat tidigare i processen, redan vid den genomiska omdaningen och ger därigenom upphov till onkgenaktivering. Östrogen har alltså en mer central plats för uppkomsten av bröstcancer eftersom det direkt förändrar hur celler reparerar sitt DNA. Östrogen fungerar både som en katalysator och en orsak 

– Även om studien inte har några omedelbara konsekvenser för behandling av bröstcancer, skulle den i framtiden kunna bidra till att utveckla utformningen av tester för att spåra behandlingssvar. Det kan till exempel komma att visa sig att patienter med HER2-bröstcancer ska ha olika behandling beroende på vilken typ av HER2-amplifiering det rör sig om, säger Johan Hartman.

Johan Hartman understryker att forskarna endast undersökt själva mekanismen i två cellinjer. Själv menar han att progesteronreceptorn kan spela en minst lika viktig roll för utvecklingen av bröstcancer.

– Jag tycker det här är en intressant studie som belyser nya viktiga funktioner av östrogenreceptorn än den klassiska genuttrycksreglerande rollen.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson