Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Lovande effekt av CAR T-behandling vid äggstockscancer hos möss

Hos möss med äggstockscancer förbättrades överlevnaden efter behandling med en viss typ av CAR T-celler, visar en nypublicerad svensk studie. I flera djur försvann tumörerna helt.

– Vi ser en imponerande effekt, framförallt med en av CAR T-varianterna. I flera djur kunde vi inte hitta några tumörceller alls efter behandlingen. Det är väldigt hoppingivande, säger Jonas Mattsson, en av studiens sisteförfattare, gästprofessor vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet och chef för stamcellstransplantationsenheten vid Princess Margarets Cancercenter i Toronto.

CAR T-cellsbehandling – att patientens T-celler tas ut och modifieras genetiskt för att kunna attackera cancerceller när de återförs till kroppen – används idag med framgång mot vissa typer av blodcancer. Att utnyttja CAR T-celler även mot solida tumörer är en lockande vidare tillämpning som undersöks intensivt idag, men hittills har framgången varit begränsad.

I den aktuella studien, publicerad i Journal for Immunotherapy of Cancer, har forskarna studerat tre olika typer av CAR T-celler, alla konstruerade för att angripa proteinet mesotelin som uttrycks av många äggstockstumörer.

Forskarna testade CAR T-cellerna på äggstockscancerceller i provrör och i två olika musmodeller av äggstockscancer (SKOV-3 och OVCAR-4).

Tydlig effekt

Alla tre mesotelinriktade CAR T-celler gav bättre överlevnad än kontrollbehandlingen, CD19-riktade CAR T-celler. Bäst effekt hade en CAR T-variant kallad M1xx. I den första musmodellen (SKOV-3) gav den gav en tillbakagång av tumören som höll i sig under hela experimentet, mer än 90 dagar efter cellbehandlingen, hos alla åtta djur som fick sådana celler.

Även hos möss med en mer aggressiv äggstockscancer, den andra musmodellen, var överlevnaden bättre hos djur som fick mesotelinriktad CAR T-cellsbehandling och bäst för djur som fick M1xx-varianten (12 djur), jämfört med de som fick antingen CD19-riktade CAR T-celler eller ingen behandling alls.

– Våra resultat visar att CAR T-behandling som angriper mesotelinproteinet har lovande potential för behandling av äggstockscancer. Speciellt intressant är M1xx, där man har gjort ytterligare genetiska förändringar för att finjustera aktiviteten hos CAR T-cellerna, säger Jonas Mattsson.

Hoppas på klinisk studie

De tre mesotelinriktade CAR T-konstruktionerna i studien är utvecklade av Michel Sadelain, en av pionjärerna inom CAR T-området. Alla är så kallade andra generationens CAR T-celler, men M1xx innehåller ytterligare genetiska förändringar som ska förbättra T-cellernas uthållighet.

– Med den här konstruktionen blir T-cellerna lite mindre aggressiva och tröttas då inte ut lika lätt, säger Jonas Mattsson.

Den här typen av finjusterade CAR T-celler testas för behandling av mesoteliom i en pågående klinisk fas I-studie ledd från Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Jonas Mattsson hoppas nu att deras resultat kan bana väg för en klinisk studie på kvinnor med äggstockscancer.

– Jag tycker absolut att det här är tillräckligt intressant för att gå vidare med. Steget från djurmodell till människa är stort och det är inte alls säkert att man ser samma effekt i människa. Men våra resultat är tillräckligt bra för att jag ska vara hoppfull, säger han.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson