Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Konsolidering med Blincyto förbättrar avsevärt OS hos patienter med nydiagnostiserad B-ALL

Konsoliderande behandling med den bispecifika CD3xCD19-engageraren Blincyto (blinatumomab) ökar signifikant den totala överlevnaden hos patienter med nyligen diagnostiserad B-cells akut lymfatisk leukemi (B-ALL) med negativ minimal restsjukdom (MRD) status.

Det visar data från fas III-studien ECOG-ACRIN E1919, som presenterades vid Late Breaking Abstract-sessionen tisdagen den 13 december på den amerikanska hematologikongressen ASH 2022 (abstrakt #LBA1). Studien kommer från National Cooperative Clinical Trials Network.

Under presentationen av data från studien, konkluderade studiens försteförfattare, Mark R. Litsow från hematologiska avdelningen vid Mayo Clinic i Rochester, att tillägget av blinatumomab till konsoliderande kemoterapi bör bli den nya standarden för vuxna patienter i åldern 30-70 år med nydiagnostiserad B-ALL som är MRD-negativa efter standardinduktionskemoterapi.

- Detta är första gången en fas III-studie visar en överlevnadsvinst hos vuxna patienter med MRD-negativ B-ALL som har fått behandling med blinatumomab kombinerat med kemoterapi. Resultaten representerar en ny standard för dessa patienter, löd det.

Mark R. Litsow sa också:

- Vi ser en platå på överlevnadskurvan, vilket vi hoppas är ett tecken på att de patienter som har fått behandling med blinatumomab förblir i remission.

Frekventa återfall efter induktion

En betydande andel vuxna patienter med nydiagnostiserad ALL uppnår fullständig remission (CR) vid induktionsbehandling med konventionell kemoterapi (CC), men patienterna drabbas ofta av återfall och OS-frekvensen är relativt låg inom patientgruppen – även bland de patienter vars MRD-status är negativ efter avslutad CC-induktionsbehandling.

Blinatumomab är en bispecifik CD3xCD19-engagerare. Sedan maj 2018 har läkemedlet varit godkänt av FDA för behandling av patienter med recidiverande eller refraktär B-ALL eller patienter i morfologisk CR som är MRD-positiva (≥0,1 procent). Hos denna patientgrupp har blinatumomab visat sig förlänga OS betydligt. Studien ville alltså undersöka om blinatumomab även kunde förbättra utfallet hos nydiagnostiserade B-ALL-patienter som var MRD-negativa (<0,01 procent) efter avslutad CC-induktionsbehandling.

Betydligt färre dödsfall

Studien omfattade 488 patienter med nydiagnostiserad B-ALL. Patienterna behandlades med CC, och de patienter som uppnådde morfologiskt komplett behandlingssvar (CR/CRi) fortsatte i studien och fick intensiv högdos metotrexat med Oncaspar (pegaspargas) för att förebygga CNS-progression. Patienternas remission och MRD-status mättes, och de 224 patienter som var MRD-negativa gick vidare till randomiseringsdelen. De randomiserades 1:1 till ytterligare fyra serier av konsoliderande kemoterapi (kemoterapigrenen) eller två serier med blinatumomab följt av tre serier konsoliderande kemoterapi, ytterligare en serie blinatumomab, ytterligare en serie kemoterapi och slutligen en sista serie blinatumomab (blin-grenen). Efter avslutad behandling fick patienterna i båda grenarna 2,5 års upprätthållande behandling med POMP. Patienterna fortsatte med allogen stamcellstransplantation (HCT) om den behandlande läkaren ansåg det relevant. Studiens primära effektmått var OS.

Vid tidpunkten för den tredje interimeffektanalysen hade patienterna följts under en medianperiod på 43 månader. Data visar att bland de MRD-negativa patienterna hade 56 patienter dött; 17 i blin-grenen och 39 i kemo-grenen. Patienterna i blin-grenen hade ett signifikant förbättrat OS jämfört med patienterna i kemo-grenen (median OS: ej uppnått jämfört med 71,4 månader; HR 0,42, 95 % KI: 0,24–0,75; tvåsidig P = 0,003).

Det framgår av abstraktet att inga betydande säkerhetsproblem har registrerats.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson