Skip to main content

- först med nyheter om medicin

– Vi ser att medianprogressionsfri överlevnad nästan fördubblas när TACE ges tillsammans med durvalumab och bevacizumab. Om det håller i sig råder det ingen tvekan om att den kombinationen kommer att bli standard för de patienter som för närvarande är kandidater för TACE. Det är superintressant, säger Per Pfeiffer.

Efter mer än 20 år: Potentiell ny standard för vård för patienter med uHCC

ASCO-GI: Patienter med inoperabelt hepatocellulärt karcinom (uHCC) som är kandidater för transarteriell embolisering (TACE) uppnår en signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) när de ges Imfinzi (durvalumab) och Avastin (bevacizumab) utöver TACE-behandling.

Data kommer från fas III-studien EMERALD-1, som precis har presenterats vid det amerikanska cancersällskapet ASCO:s GI-möte i mitten av januari (abstrakt #LBA432).

TACE har varit standardterapin för patienter med uHCC i mer än 20 år, men nu tyder det på att riktlinjerna behöver ses över. Det är mycket lovande data för en patientgrupp, där de flesta upplever ett återfall av sin sjukdom inom det första året efter att de fått behandling med TACE, säger Per Pfeiffer, professor och överläkare vid onkologiska avdelningen vid Odense Universitetssjukhus.

– Vi ser att medianprogressionsfri överlevnad nästan fördubblas när TACE ges tillsammans med durvalumab och bevacizumab. Om det håller i sig råder det ingen tvekan om att den kombinationen kommer att bli standard för de patienter som för närvarande är kandidater för TACE. Det är superintressant.

– Vi behöver fortfarande se övergripande överlevnadsdata. Vi kommer naturligtvis att behöva se dem innan vi äntligen kan dra slutsatser om behandlingens potential.

TACE är transarteriell kemoembolisering. TACE administreras lokalt i levern, och behandlingen verkar genom att minska blodtillförseln till tumören. TACE ges till patienter vars sjukdom är lokaliserad men för framskriden för att kunna avlägsnas genom kirurgi eller lokal ablation.

Potentiell botande strategi

EMERALD-1 är en dubbelblind, global fas III-studie som inkluderade 616 patienter med uHCC, som alla var kandidater för TACE. Patienterna hade Child-Pugh A-B7 leverfunktion, ECOG-status på 0-1 och inga tecken på sjukdomsspridning vid tidpunkten för randomisering. 25,8 procent av patienterna i studien hade BCLC stadium A-sjukdom, 57,3 procent hade stadium B-sjukdom och 16,1 procent hade stadium C-sjukdom.

De randomiserades 1:1:1 till antingen TACE plus durvalumab (D) och bevacizumab (B) (n=204), TACE plus durvalumab (n=207) eller till TACE (n=205). Patienterna fick D (1500 mg) eller placebo istället för D (Q4W) plus TACE. Efter att ha fått den sista behandlingen med TACE fick de D (1120 mg) eller placebo istället för D plus B (15 mg/kg) eller placebo istället för B (Q3W).

Det primära effektmåttet var PFS för TACE+D+B jämfört med enbart TACE, medan sekundära effektmått inkluderade PFS för TACE+D kontra enbart TACE, total överlevnad (OS), objektiv svarsfrekvens (ORR), tid till progression (TTP) och säkerhet.

Den slutliga analysen av PFS-data visar att studien uppfyllde sitt primära effektmått. PFS förbättrades signifikant för TACE+D+B jämfört med enbart TACE (mPFS 15,0 månader mot 8,2 månader; HR=0,77; 95 % CI 0,61-0,98; p=0,032). Data var konsekventa över de flesta fördefinierade undergrupper. ORR var 43,6 procent, 41,0 procent och 29,6 procent för TACE+D+B, TACE+D respektive TACE, medan mTTP var 22,0 månader, 11,5 månader och 10,0 månader för TACE+ D+B, TACE+D och TACE .

– Det ska bli riktigt intressant att se om behandlingen med TACE plus durvalumab och bevacizumab är så effektiv för vissa patienter att tumören krymper så mycket att patienterna senare kan opereras. För då har vi plötsligt att göra med en potentiellt kurativt strategi, säger Per Pfeiffer.

Effektiv kombination

Studiens sekundära PFS-ändpunkt TACE+D kontra TACE var inte statistiskt signifikant (mPFS 10,0 månader mot 8,2 månader; HR=0,94; 95 % KI 0,75-1,19; p=0,638).

– Det illustrerar att vi måste ge bevacizumab som tillägg innan vi verkligen kan se en effekt av att lägga immunterapi ovanpå TACE. Det är inte så konstigt, eftersom bevacizumab är ett ämne som hämmar blodkärlstillväxt, och därmed förstärker effekten av TACE, säger Per Pfeiffer.

– Vi har tidigare sett studier där försök gjorts att optimera effekten av TACE genom att tillsätta TKI-hämmaren sorafenib till behandlingen, men detta har inte visat sig vara effektivt. Men i EMERALD-1 har de tydligen hittat en kombination som är riktigt effektiv. Det ska bli spännande att följa.

Det framgår av abstraktet att inga nya säkerhetssignaler identifierades i studien. 154 patienter i TACE+D+B-armen, 232 patienter i TACE+D-armen och 200 patienter i TACE-armen inkluderades i säkerhetsanalysen. 32,5 procent av patienterna i TACE+D+B-armen, 15,1 procent i TACE+D-armen och 13,5 procent i TACE-armen hade som mest grad 3 eller 4 behandlingsrelaterade biverkningar (TRAE). 8,4 procent, 4,3 procent respektive 3,5 procent avbröt behandlingen på grund av TRAE, och noll procent, 1,3 procent respektive 2,0 procent dog på grund av TRAE.

Studien pågår fortfarande med syfte att analysera OS.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson