Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Förstahandsbehandling med camrelizumab plus rivoceranib ökar överlevnaden vid levercancer

Förstahandsbehandling med PD1-antikroppen camrelizumab i kombination med VEGFR2-hämmaren rivoceranib förbättrar överlevnaden för patienter med inoperabelt hepatocellulärt karcinom jämfört med Nexavar (sorafenib).

Det visar data från CARES-310-studien, som är den första fas III-studien som rapporterar signifikanta överlevnadsfördelar med kombinationsterapin jämfört med standard TKI i första linjens icke-resektabelt hepatocellulärt karcinom.

I CARES-310-studien, vars resultat publiceras i The Lancet, randomiserades patienter med inoperabelt eller metastaserande hepatocellulärt karcinom som inte hade fått tidigare systemisk terapi (1:1) till att få antingen camrelizumab 200 mg intravenöst varannan vecka plus rivoceranib 250 mg oralt en gång dagligen (272 patienter) eller Nexavar 400 mg oralt två gånger dagligen (271 patienter). De primära effektmåtten var progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).

I den primära analysen för PFS var medianuppföljningen 7,8 månader. Resultaten visar att median-PFS förbättrades signifikant med camrelizumab plus rivoceranib jämfört med Nexavar – nämligen 5,6 månader mot 3,7 månader (hazard ratio (HR) 0,52).

Vid interimsanalysen för OS var medianuppföljningen 14,5 månader. Här visade analysen att det genomsnittliga OS var signifikant förlängt med camrelizumab plus rivoceranib jämfört med Nexavar – nämligen 22,1 månader mot 15,2 månader (HR 0,62).

Eventuell ny förstahandsbehandling

Totalt sett minskade risken för död med 38 procent, medan risken för progression eller död minskade med 48 procent med behandling med camrelizumab plus rivoceranib jämfört med Nexavar. Överlevnadsfördelarna med kombinationsbehandlingen stöddes av en signifikant högre svarsfrekvens och mer varaktiga svar och en högre grad av sjukdomskontroll än i Nexavar-gruppen. 

De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna av grad 3 eller 4 var hypertoni (38 procent i gruppen camrelizumab plus rivoceranib mot 15 procent i gruppen Nexavar), palmar-plantar erytrodysestesisyndrom (12 procent mot 15 procent), ökat aspartataminotransferas (17). procent mot fem procent) och ökat alaninaminotransferas (13 procent mot tre procent). Behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar rapporterades hos 24 procent av patienterna i gruppen camrelizumab plus rivoceranib och sex procent i gruppen Nexavar. Behandlingsrelaterad död inträffade hos två patienter; en patient i gruppen camrelizumab plus rivoceranib (multipelorgandysfunktionssyndrom) och en patient i Nexavar-gruppen (andningssvikt och cirkulationskollaps). 

Baserat på resultaten drar författarna bakom studien slutsatsen att den övergripande fördelaktiga nytta-riskprofilen stöder camrelizumab plus rivoceranib som ett nytt förstahandsbehandlingsalternativ för patienter med inoperabelt hepatocellulärt karcinom som inte tidigare har fått systemisk behandling.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson