Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Lynparza-kombination mot prostatacancer får prioriterad granskning i USA

Lynparza (olaparib) i kombination med Zytiga (abirateron) och prednisolon, för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), har beviljats prioriterad granskning i USA.

Om behandlingen godkänns kommer Lynparza plus Zytiga att vara den första kombinationen av en PARP-hämmare och ett nytt hormonmedel (NHA) för behandling av mCRPC. 

Bakgrunden för den prioriterade granskningen är resultat från fas III-studien PROpel som presenterades vid 2022 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Genitourinary Cancers Symposium och som senare publicerades i NEJM Evidence. Resultaten visade att Lynparza i kombination med Zytiga minskade risken för sjukdomsprogression eller död med 34 procent jämfört med enbart Zytiga (hazard ratio (HR): 0,66). Median radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS) var 24,8 månader vid behandling med Lynparza plus Zytiga jämfört med 16,6 vid enbart Zytiga. Säkerheten och toleransen för Lynparza i kombination med Zytiga var i linje med den som observerats i tidigare kliniska studier och de kända profilerna för de enskilda läkemedlen.

Lynparza är godkänt i USA för behandling av patienter med HRR-genmuterad mCRPC (BRCA-mutation och andra HRR-genmutationer), där sjukdomen har progredierat trots behandling med enzalutamid eller abirateron. I EU, Japan och Kina är Lynparza godkänd för behandling av patienter med BRCA-muterad mCRPC som har progredierat vid tidigare behandling, inklusive behandling med NHA. 

FDA prioriterar granskning av läkemedel som kan ge betydande fördelar jämfört med tillgängliga alternativ genom att förbättra säkerhet och effektivitet, förhindra allvarliga sjukdomstillstånd eller förbättra compliance.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson