Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Tjocktarmscancer ökar risken vid graviditet

För kvinnor som ha haft tjocktarmscancer och senare blir gravida ökar risken för komplikationer – både för henne själv och för barnet. Det visare en studie som har utförts i samarbete mellan Washington University i St. Louis och Karolinska Institutet.

Ett resultat från studien var att kvinnor som hade haft tjocktarmscancer löpte en 2,5 gånger större risk att fåhavandeskapsförgiftning. Ett tillstånd som är en av de vanligaste orsakerna till perinatal och maternell morbiditet/mortalitet. Ett annat fynd att kvinnor med tjocktarmscancer hade 79 procent högre risk för akut kejsarsnitt jämfört med kvinnor i allmänhet.

Jonas F Ludvigsson

Det här är förväntade resultat, och egentligen inte alarmerande, säger Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Örebro universitetssjukhus och professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Instituttet. Han är studiens sisteförfattare.

– Tjocktarmscancer är ju en livshotande sjukdom och i stort sett alla som haft en livshotande sjukdom har en påverkan på graviditeten. Även om antalet kvinnor som drabbades av havandeskapsförgiftning var lte oväntat och en aning mer oroande. Vi har heller ingen förklaring till den ökningen, men vi måste komma ihåg att havandeskapsförgiftning är ett ganska ovanligt tillstånd i allmänhet, även bland dem som har haft tjocktarmscancer, säger han.

Skillnaden är att en av åtta kvinnor i gruppen som tidigare hade haft tjocktarmscancer fick havandeskapsförgiftning medan en av 20 får det om man tittar på alla kvinnor.

Mer glädjande än oroande

Forskarna undersökte också om mödrarnas tidigare cancersjukdom påverkade deras barn. 

– Vi kunde se att tjocktarmscancer var associerad med 2,3 gånger högre risk för prematur födsel. Trots det såg vi inte någon ökad risk för medfödda missbildningar, sämre Apgar-poäng eller oroväckande låg vikt hos barnen, säger Jonas F Ludvigsson.

Han tycker därför att resultaten från studien är mer glädjande än oroande.

 – Den riskökningar vi såg är hanterlig, framförallt är det positivt att vi inte såg någon ökad risk för missbildningar eller försämrad fostertillväxt. Det enda negativa, ur barnets perspektiv, var att andel som föddes lite för tidigt var högre. Det kan nog delvis bero på att en större andel av dem som hade haft tjocktarmscancer förlöstes med kejsarsnitt.

Att kvinnor som har haft cancer under tonåren eller som unga vuxna oftare föder med kejsarsnitt har även visats i tidigare studier. Eftersom det här är den första nationella studien som undersöker graviditets- och neonatala utfall hos kvinnor med tidig kolorektalcancer ger den viktig information för den kliniska behandlingen av dessa kvinnor i fertil ålder.

– Studien understryker behovet av att inkludera graviditets- och neonatala utfall i riktlinjerna för canceröverlevare till skillnad mot idag när vi framförallt fokuserar på infertilitet och sexuell dysfunktion.

En av de första studierna på området

Bakgrunden till studien är att antalet unga som får tjocktarmscancer ökar globalt. och därmed finns nu fler gravida kvinnor som har haft sjukdomen.

Tidigare studier av graviditet och födelseutfall hos canceröverlevare har framförallt varit inriktade på cancer i barnaåren eller tidig vuxenålder samt cancer i kvinnans reproduktiva organ. Däremot har tjocktarmscancers eventuella påverkan på graviditeten sällan uppmärksammats. Den nya studien blir därmed en av de första som undersöker om det finns ett samband mellan tjocktarmscancer och negativa graviditetsutfall.

– I och med att fler kvinnor i fertil ålder tillfrisknar från tjocktarmscancer är det naturligt att vi börja fundera på vad som händer om de blir gravida, 

Studien bygger på registerbaserade data från Sverige och inkluderar 207 kvinnor som födde barn mellan 1992–2019 och som tidigare haft tjocktarmscancer. Kontrollgruppen bestod av 1019 gravida kvinnor utan motsvarande sjukdomsbild.

Inget behov av förändrade rutiner

Att det trots allt finns en viss riskökning för både mamman och barnet betyder inte att vården behöver ändra sina rutiner, menar Jonas F Ludvigsson.

– Jag är helt övertygad om att vården redan idag tar nödvändig hänsyn till de kvinnor som blir gravida efter en tidigare cancerdiagnos. De kontrolleras extra noga, både inom mödravården och i samband med förlossningen. 

Att studien har utförts i Sverige beror på att våra nationella register gjorde det möjligt. Nackdelen med en studie av ett ovanligt tillstånd i ett litet land var att antal kvinnor som blir gravida efter att ha haft tjocktarmscancer är få.

– En annan svaghet i studien är att vi inte vet vilken behandling kvinnorna hade fått, därför kan vi inte säga att till exempel cytostatika leder till de här och de här riskerna. Därför hade det varit intressant att få fortsätta studien för att lära sig ännu mer om sambanden.

Resultaten från studien har publicerats i tidskriften The Lancet

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson