- först med nyheter om medicin

Klinisk effekt av terapeutisk vaccination mot CALR-muterad MPN uteblev

EHA: Ett nytt experimentellt terapeutiskt cancervaccin kan inducera en starkt immunologisk respons hos patienter med CALR-muterat myeloproliferativ neoplasi (MPN), men den kliniska effekten av vaccinet uteblir. Vi har knäckt en bit av koden, men det är långt kvar, säger en av forskarna bakom vaccinet.

Lovande fas II-data på effekten av pirtobrutinib mot KLL och SLL

EHA: Pirtobrutinib, en selektiv Brutons tyrosinkinashämmare (BTKi), visar lovande effekt och tolereras väl av kraftigt förbehandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och småcelligt lymfocytiskt lymfom (SLL).

  • 1
  • 2

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn