Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Lovande fas II-data på effekten av pirtobrutinib mot KLL och SLL

EHA: Pirtobrutinib, en selektiv Brutons tyrosinkinashämmare (BTKi), visar lovande effekt och tolereras väl av kraftigt förbehandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och småcelligt lymfocytiskt lymfom (SLL).

Detta visar uppdaterade resultat från fas I-/II-studien BRUIN som presenterades på EHA-kongressen den 12 juni.

Pirtobrutinib är ett oralt, mycket selektivt, icke-kovalent BTKi som möjliggör varaktig BTK-hämning under hela doseringsintervallet. Substansen hämmar både vildtyp och C481-muterad BTK.  Pirtobrutinib är en experimentell behandling som ännu inte är godkänd för marknadsföring.

studien behandlades 323 patienter med B-cellsmaligniteter, varav 170 med KLL/SLL, med pirtobrutinib i sju dosnivåer, från 25 till 300 mg. Den rekommenderade fas II-dosen var 200 mg dagligen. Medelåldern för patienterna med KLL/SLL var 69 år och de hade i genomsnitt fått tre tidigare linjer av systemisk behandling, varav de flesta fått BTKi-behandling (86 procent), en CD20-antikropp (90 procent) eller kemoterapi (82 procent).

Effekten av pirtobrutinib evaluerades hos 139 patienter med KLL/SLL, med en genomsnittlig uppföljning på sex månader. Bland dessa patienter var ORR 63 procent som ökade till 86 procent över tid bland patienter med minst tio månaders uppföljning. Hälften av patienterna hade dessutom en partiell respons (PR), medan 14 procent hade PR med lymfocytos. Bland de 121 patienter som tidigare hade behandlats med en BTKi var ORR 62 procent. För patienter som hade avbrutit tidigare BTKi-behandling på grund av sjukdomsprogression var ORR 67 procent, att jämföra med 52 procent för patienter som hade avbrutit BTKi-behandling på grund av biverkningar eller andra orsaker.

Forskarna bakom BRUIN-studien konkluderar också att pirtobrutinib har en förväntad säkerhetsprofil baserat på läkemedlets klass. De vanligaste behandlingsinducerade biverkningarna (TEAE) i hela gruppen på 323 patienter var trötthet (20 procent), diarré (17 procent) och kontusioner (13 procent). Endast en procent av patienterna avbröt behandlingen på grund av TEAE. Den vanligaste graden ≥3 AE var neutropeni (10 procent).

Tre randomiserade, globala fas III-studier pågår för närvarande för att utvärdera pirtobrutinib hos patienter med KLL/SLL.

 

 

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson