- först med nyheter om medicin


”Det är inte dåligt, men det finns andra som är betydligt bättre. Och i Sverige har utvecklingen nästan stått stilla under de här tio åren, medan antalet prövningar har ökat i flera andra länder,” säger studiens försteförfattare Ana Carneiro.

Kliniska cancerprövningar: Utvecklingen i Sverige har nästan stått stilla

ESMO: Sverige hamnar på plats 10 av 34 när det gäller antal kliniska cancerprövningar per capita i europeiska länder. Medan antalet prövningar har ökat i flera länder, har utvecklingen i Sverige närmast stått stilla under den undersökta tioårsperioden.

Det visar resultat som presenterades (Abstrakt LBA66_PR) vid årets virtuella ESMO-kongress.

Studien har analyserat förekomsten av kliniska interventionsprövningar på vuxna med tumörsjukdomar mellan åren 2009 och 2019, och hur de fördelar sig över 34 olika europeiska länder. Uppgifterna hämtades ur databasen clinicaltrials.org.

När länderna rankas efter antal kliniska prövningar per 100 000 invånare hamnar Sverige på plats 10.

”Det är inte dåligt, men det finns andra som är betydligt bättre. Och i Sverige har utvecklingen nästan stått stilla under de här tio åren, medan antalet prövningar har ökat i flera andra länder,” säger studiens försteförfattare Ana Carneiro, överläkare och docent vid Lunds universitets melanomstudiegrupp.

Danmark slår Sverige

Enligt studien hade Sverige drygt fyra kliniska prövningar per 100 000 invånare under perioden. Danmark hade nästan 10 och Belgien ligger i topp med 11 per 100 000 invånare. Lägst antal hade Albanien (0,1 prövningar per 100 000 invånare), och generellt visar resultaten på stora skillnader mellan länderna.

”Vi har länge haft intrycket att studierna är ojämnt fördelade över Europa, men det har inte kartlagts tidigare. Genom att visa hur det faktisk ser ut kan länderna lära av varandra och hitta goda exempel för dem som behöver hjälp att komma igång med kliniska prövningar,” säger Ana Carneiro.

Ger möjlighet till bättre behandling

Kliniska prövningar är avgörande för att nya läkemedel ska kunna godkännas, och att det genomförs prövningar i ett land är ett sätt att kunna ge bättre behandling, menar Ana Carneiro.

”Många diagnoser inom onkologi saknar bra behandling idag. Genom att genomföra kliniska studier får läkarna i landet möjlighet att behandla med nya preparat och bidra till utvecklingen,” säger hon. 

Enligt studien ökade det totala antalet av genomförda cancerprövningar i europeiska länder med 33 procent mellan 2010 och 2018, med en betydligt större ökning av prövningar i tidig klinisk fas jämfört med sen fas (61 procent ökning i fas I-II-prövningar, 7 procent ökning i fas II-III-prövningar)

Fem länder dominerade när det gäller ökning av det absoluta antalet prövningar. Dessa var Spanien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Belgien.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn