- först med nyheter om medicin

Inte större risk för cancerpatienter att drabbas svårt av Covid -19 indikerar studie

Antagandet att cancerpatienter är en högriskgrupp för Covid -19 kan vara fel. 

En mindre israelisk studie som gjorts av forskare vid Rambam Helath Care Campus, avdelningen för onkologi samt Rapaport Intergrated Center for Cancer Research, Technion i Haifa, indikerar att cancerpatienter inte har en ökad risk för att bli svårt sjuka i covid-19.

Det kan till och med vara så att vissa cancerläkemedel istället utgör ett skydd.

I studien, som publicerades förra månaden i en specialutgåva i tidskriften Cancers https://www.mdpi.com/2072-6694/12/9/2421/htm analyserade forskarna mellan mars och juni i år blod från 164 patienter, som var under aktiv cancerbehandling samt från en kontrollgrupp, där 107 friska personer som arbetade i sjukvården ingick. I patientgruppen var 72 av deltagarna män och 92 kvinnor, med en medianålder på 63 år. Kontrollgruppen bestod av 88 kvinnor och 19 män och medelåldern var 41 år. Bägge grupperna lämnade blodprov vid tre olika tillfällen.

Det forskarna fann var att omkring 2% av deltagarna i studien hade utvecklat antikroppar. Hos cancerpatienterna var siffran 2,4 % medan den var 1,94% i kontrollgruppen.

Förändrar immunsystemet

Irit Ben -Aharon, chef vid avdelningen för onkologi vid Rambam och ansvarig för studien, som genomförts med stöd av The Israel Cancer Research Foundation och Europeiska Kommissionen, är förvånad över att cancerpatienterna lika ofta utvecklade antikroppar som de friska personerna i kontrollgruppen. Ännu mer förvånande, menar hon är att inga symptomatiska personer hittades i någon av grupperna. En hypotes till att cancerpatienterna inte drabbades av svårare Covid - 19-symptom är att cancerläkemedlen förändrar immunsystemet.

Forskarna spekulerar nu i om det kan vara så att cancerbehandling, särskilt immunterapi, förhindrar cytokinstorm och istället skyddar patienterna.

Ben- Aharon understryker att studien endast omfattar patienter med solida tumörer. När det gäller hematologiska maligniteter kan dessa patienter istället vara extra sårbara för covid-19-viruset.

Irit Ben-Aharon och hennes kollegor poängterar att studien är väldigt liten och att det behövs mer forskning för att bekräfta forskarnas teori.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn