- först med nyheter om medicin

Blodprov kan spåra metastaser tidigare

Med hjälp av blodprov från 100 patienter med ventrikelcancer har forskare vid Osaka City University i Japan lyckats identifiera cancerceller som cirkulerar i patienters blod (CTCs) och spårat dem till primärtumören.

Vad forskarna upptäckt är att ett överuttryck av fibroblast tillväxtfaktor typ 2 (FGFR2), i tumörcellerna i blodet hänger ihop med samma tillväxtfaktor i primärtumören. Upptäckten är tänkt att användas som ett diagnostiskt verktyg och möjliggör tidig detektering av cancerns tillväxtmönster. Metoden kan i sin tur leda till snabbare och mer exakta förebyggande åtgärder för att minska cancerns chanser att metastasera.

FGFR 2 är ett protein som behövs för tillväxten av nya celler, som till exempel att reparera ett skadat område genom att bilda nya vävnadsceller. Ett överuttryck av tillväxtfaktorn FGFR2 kan även bidra till att nya cancerceller bildas. Vid ventrikelcancer antas 3–10 procent ha ett överuttryck av proteinet FGFR2.

Svårt att spåra metastaser tidigt

Vid cancer kan primärtumörens omgivande miljö ha andra egenskaper än metastasens. Detta gör det mycket svårt att tidigt spåra var i kroppen metastaserna finns. För detta behöver man känna till den molekylära strukturen hos tumörcellerna i blodet. Idag kan man inte se var cancern har spridit sig förrän cancercellerna fått fäste i ett nytt område och vuxit till en tumör.

Samband mellan primärtumör och cirkulerande cancerceller i blodet

I studie, som publicerades den 18 september i Cancer Research, mätte Masakazu Yashiro,  professor vid Institutionen för molekylär onkologi och terapeutik, Graduate School of Medicine, Osaka City University i Japan samt forskningsledare för studien tillsammans med sitt team, FGFR2-expressionsnivån hos cirkulerande tumörceller från 2 milliliter perifert blod från patienterna innan de genomgick gastrektomi. Till sin hjälp hade forskarna en FACScan, som i varje prov, räknade ut antalet cirkulerande tumörceller i blodet med FGFR2-uttryck. Nivån av FGFR2 hade tidigare mätts i patienternas primärtumör, via immunohistokemi, IHK, De forskarna fann var att ett överuttryck av FGFR2 i tumörcellerna i blodet signifikant hängde samman med nivån hos primärtumören. Hos patienter med denna högre korrelation var den återfallsfria överlevnaden (RFS) betydligt sämre jämfört med hos patienter utan överuttryck av FGFR2.

Masakazu Yashiro menar att den här nya diagnosmetoden gör det möjligt att tidigt förstå egenskaper hos tumörcellerna i blodet och snabbare fatta adekvata beslut kring behandling, som till exempel att välja en mer exakt terapi för en enskild patient eller avgöra när man ska påbörja behandling med FGFR-hämmare. Kan man hitta cancerns tillväxtmönster tidigare är det lättare att mer exakt sätta in förebyggande åtgärder, så att cancerns möjligheter att metastasera minskar.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn