- först med nyheter om medicin

Algoritm uppmuntrar till svåra samtal

I en studie har forskare vid University of Pennsylvania undersökt om en maskininlärningsalgoritm, som uppmärksammar kliniker där svårt sjuka cancerpatienter vårdas, kan hjälpa läkare att se vilka patienter som behöver samtala om sin sista tid i livet.

Studien som presenterades i september i JAMA Oncology visar att andelen samtal tredubblades under studietiden.

Den prospektiva,"stepped-wedge cluster" randomiserade kliniska studien, som pågick under 20 veckor mellan juni och november 2019 vid nio onkologkliniker i Pennsylvania, inkluderade 14 607 patienter. Vid klinikerna deltog 78 läkare varav 48 onkologer. Inför studien fick läkarna, utifrån handboken " Serious Illness Conversation Guide" lära sig att hålla svåra samtal, så kallade SIC-samtal, vilket innebär strukturerade samtal mellan vårdpersonal och patient kring prognos, behandlingsmål och preferenser i livets slutskede.

Får behandling och akut vård

Patienter med cancer får ofta behandling och akut vård vid livets slutskede. Däremot är det färre som får möjlighet att prata om hur de önskar att deras sista tid blir beträffande behandling eller målet med vården. Svårt sjuka patienter som tidigt får dessa samtal med sin vårdpersonal har en bättre livskvalitet med mindre ångest och depressioner samt upplever att de i högre grad får den vård de önskar.

I studien genomfördes 304 SIC-samtal i undersökningsgruppen som bestod av 1 999 (15,2%) patienter med hög risk att snart avlida jämfört med 77 samtal i kontrollgruppen där 2 125 patienter (3,6%) ingick. Sammantaget genomfördes 632 SIC-samtal vid 13 889 patientmöten (4,6%) i undersökningsgruppen jämfört med 155 samtal vid 12 170 patientmöten (1,3%) i kontrollgruppen.

Identifierar dödsrisk

Forskarna menar att det finns flera anledningar till bristen på den här typen av samtal mellan onkologer och cancerpatienter. En anledning kan vara att onkologer inte identifierar de patienter som kommer att avlida inom 6–12 månader och därför inte vet vilka patienter som skulle gynnas av att tidigt få prata om hur de vill vårdas sin sista tid i livet.

Syftet med studien var att se om en maskininlärningsalgoritm kan identifiera de patienter som kommer att avlida inom kort och meddela vårdpersonalen, så att de kan ha samtal med dessa patienter. Det visade sig att algoritmen exakt kunde förutsäga 180-dagars dödsrisk för en individuell patient genom att ta hänsyn till mer än 500 variabler, bland annat ålder, sjukhusinläggningar och samsjuklighet.

Algoritmen kombinerades med information, e-mail och meddelanden till de deltagande klinikerna för att uppmärksamma vilka patienter som snarast behövde samtal.

Efter att studien avslutats har de kliniker som ingick fortsatt att använda sig av algoritmen och andelen SIC-samtal är fortfarande hög. Tekniken har även visat sig värdefull under COVID-19-pandemin.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn