- först med nyheter om medicin

Manliga cancerpatienter har större risk att dö av covid-19

En ny metaanalys och systematisk granskning publicerad i The Lancet slår fast att ’manligt kön’ är en riskfaktor för allvarlig sjukdom och dödsfall på grund av covid-19.

Den systematiska granskningen och metaanalysen visar att manliga cancerpatienter har högre risk för ett allvarlig covid-19-förlopp än kvinnliga cancerpatienter. Allvarlig covid-19 definieras här som ett sjukdomsförlopp som kräver sjukhusvistelse och intubation och som medför en högre risk för dödsfall av alla orsaker.

Lancetartikeln fastställer således ’kön’ som en riskfaktor i cancerpatientpopulationer med covid-19. Författarna menar att detta bör beaktas när man bedömer covid-19-risken vid cancer. Vidare menar de att resultaten bör påverka beslutsprocessen inom cancervården, men också vilka råd sjukvården ger till patienterna. Detta särskilt eftersom fler länder går mot att öppna upp samhället igen.

Kopplingen mellan könsskillnader i svår covid-19-sjukdom har inte fastställts i den allmänna befolkningen.

Kan manliga cancerformer vara en predisponerande faktor?

Patogenesen bakom könsskillnaderna, bland cancerpatienter med covid-19, är ännu inte klarlagd. Författarna presenterar flera hypoteser däribland att könshormoner spelar en roll, potentiella skillnader i en eller flera immunpatogenetiska mekanismer, medfödd virusigenkänning och induktion av adaptivt immunsvar.

Dessutom föreslår författarna en potentiell koppling mellan vissa manliga cancerformer och covid-19. I synnerhet har sädesblåsor visats uttrycka ACE2 och TMPRSS2 som medierar coronaviruset SARS-CoV-2 cellulära inträde och kan leda till allvarligt akut respiratoriskt syndrom. SARS-CoV-2 har även detekterats i sperma.

Även om det inte är väl etablerat kan en inflammation nära prostatan, som ett resultat av SARS-CoV-2, påverka patienter med etablerad prostatacancer negativt, där de manliga könsorganen kan fungera som en reservoar för viruset, skriver författarna.

Review på prospektiva och retrospektiva studier

I granskningen har författarna inkluderat publicerade artiklar från början av året till juni 2020. Sökningen har skett i PubMed och EMBASE, ASCO 2020 Virtual Annual Conference, AACR 2020 covid-19 samt Cancer, ESMO kongresser, medRxiv och bioRxiv. Artiklarna som har tagits med i analysen är prospektiva eller retrospektiva som alla har resultatdata med könsskillnader i cancerpopulationen.

De intressantaste resultatet var den totala OR för svår sjukdom, död av alla orsaker och sammansättningen av allvarlig sjukdom och död i covid-19 hos manliga kontra kvinnliga cancerpatienter.

  • Totalt analyserades 3 968 patienter från 17 retrospektiva studier.
  • Totala polade OR (odds-ratio) för kombinationen allvarlig sjukdom och död av alla orsaker i covid-19 hos män kontra kvinnor var 1,60 (95% konfidensintervall, 1,38-1,85).
  • Både risken för allvarlig sjukdom och död ökade oberoende hos män kontra kvinnor.

Studieresultatens generaliserbarheten stöds av det faktum att de analyserade studierna är från olika länder och kontinenter.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn