- först med nyheter om medicin

FDA godkänner bredspektrat tumörbiopsi-test

FDA har godkänt ett tumörbiopsitest som kan testa för mer än 300 gener och genetiska avtryck baserat på ett enda blodprov.

Testet syftar till att fungera som ett vägledande diagnostiskt verktyg för att identifiera patienter som kan dra nytta av specifika riktade cancerbehandlingar. Det kan vara patienter med metastaserande BRCA1 / 2-muterad hormonresistent prostatacancer. Eller för behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer, där tumörer har EGFR Exon19-radering respektive EGFR Exon21 L858R-substitution, skriver företaget Roche, som står bakom testet vilket fått namnet FoundationOne LiquidCDx.

Testet ger en "heltäckande genomisk profilering" av genomiska avtryck från solida tumörer. På sin hemsida nämner Roche blodtumörmutationsbörda (bTMB) och hög mikrosatellitinstabilitet (MSI) samt enstaka genmutationer, inklusive alla NTRK-fusioner.

En annan fördel med testet är att det utförs genom ett blodprov och därmed krävs det ingen vävnadsbiopsi från patienten.

”Många cancerpatienter är oförmögna att genomgå en vävnadsbiopsi. Med FoundationOne Liquid CDx kan vi tillhandahålla ett minimalt invasivt alternativ för patienter som kanske inte hade haft möjligheten att få en omfattande genomisk profilering, säger Levi Garraway, Roches Executive Vice President, Chief Medical Officer, chef för global produktutveckling och medgrundare av Foundation Medicine Inc.

"Bekvämligheten med ett blodprovstest kan också möjliggöra snabbare behandlingsbeslut så att patienter kan känna sig säkra på att de inte förlorar tid i kampen mot sin sjukdom.”

Cirkulerande DNA ger kunskap om viktiga mutationer

Testet analyserar cirkulerande cellfritt DNA från blodprovet och använder massiv parallell sekvensering för att detektera de fyra huvudgrupperna av genomiska förändringar. 

Testet är godkänt av FDA för att rapportera korta varianter i 311 gener inklusive genomisk instabilitet i BRCA1- och BRCA2-gener. Resultaten finns i en integrerad rapport som identifierar förändringar där terapier som FDA har godkänt kan användas. 

Rapporten ger också information om genomiska signaturer, inklusive mikrosatellit-instabilitet och mutationsbörda vid blodtumörer. Men även enstaka genmodifieringar, inklusive alla NTRK-fusioner, för att hjälpa till att informera om användningen av andra terapier, inklusive immunterapier. Rapporten ger också relevant information om kliniska prövningar.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn