- först med nyheter om medicin

Ny rangordning av immunterapier

NT-rådet ger klartecken till fler cancerbehandlingar med PD-1- och PD-L1-hämmare. Samtidigt inför rådet en ny rangordning av läkemedlen. 

Rådet för nya terapier, NT-rådet, ger grönt ljus för fler behandlingar med immunterapiläkemedel av typen PD-1- och PD-L1-hämmare.

Bland annat kan regionerna nu använda PD-L1-hämmaren Bavencio (avelumab) tillsammans med Inlyta (axitinib) vid njurcellscancer. NT-rådet ger också klartecken för användning av PD-1-hämmaren Libtayo (cemiplimab) vid kutan skivepitelcancer, vilket rådet tidigare avrådde från.

Förändringarna är resultat av en ny nationell upphandling av PD-1- och PD-L1-hämmare.

”En konsekvens av de nya avtalen är att patienter med metastaserad njurcancer nu kan erbjudas en kombination av immunterapi och målriktad cancerbehandling med Bavencio och Inlyta. En annan positiv nyhet är att cancerpatienter som drabbats av en relativt ovanlig cancersjukdom som kutan skivepitelcancer nu kan erbjudas immunterapi med Libtayo,” kommenterar Kenneth Villman, överläkare i onkologi vid Universitetssjukhuset i Örebro och adjungerad representant för Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel, NAC, i NT-rådet, i en nyhetstext från NT-rådet.

Rangordnar läkemedlen

NT-rådet inför också en rangordning av vissa PD-1- och PD-L1-hämmare. Ordningen är baserad på de nya avtalspriserna och innebär att rådet rekommenderar regionerna att använda olika läkemedel i första respektive andra hand.

Till exempel rekommenderas att Opdivo (nivolumab) bör användas i första hand och Keytruda (pembrolizymab) i andra hand vid behandling av malignt melanom.

Här finns en lista över de ändrade rekommendationerna.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn