Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Ny typ av immunterapi kan göra cancerbehandling effektivare

En ny typ av immunterapi, där specifika antikroppar aktiverar makrofagerna för att stärka immunsystemet och ta död på cancercellerna, har utvecklats av forskare på Karolinska Institutet.

”Vi hoppas att metoden, tillsammans med befintlig immunterapi, ska kunna hjälpa fler patienter än idag och att den även ska fungera på cancerformer där dagens immunterapi inte hjälper,” säger Mikael Karlsson, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi, Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Dagens immunterapi använder antikroppar som triggar igång T-cellerna i immunförsvaret så att de attackerar cancercellerna. Mikael Karlsson och hans forskargrupp har riktat in sig på makrofager och NK-celler, vilka också spelar en nyckelroll i immunförsvaret.

Mikael Karlsson förklarar att de tumörassocierade makrofagerna (TAM) kan ha protumöregenskaper som trycker ner immunförsvaret och främjar kärltillväxt, så kallad vaskularisering, vilket förstärker tumörprogressionen istället för att bromsa den.

Injicerar antikroppar

”För att stoppa TAM-medierad immunsuppression har vi tagit fram antikroppar, specifika för scavenger-receptorer och injicerat dem för att bekämpa tumören. Därigenom aktiveras makrofagerna och hjälper immunsystemet att bekämpa tumören, inte bara T-cellerna. När vi testade det på NK-celler så visade det sig att dessa aktiverades allra mest. Genom att NK-cellerna och T-cellerna samverkar får vi en bredare och mer effektiv immunrespons. Befintliga immunterapier aktiverar endast T-cellerna,” säger Mikael Karlsson.

I studien, som presenterats i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) och är ett samarbete med Rockefeller University i New York, testades metoden till en början i djurmodeller. Forskarna applicerade sedan metoden på humana hudtumörer in vitro och såg att den fungerade lika bra på dessa.

”Vi har sett att de specifika antikropparna även triggar de humana makrofagerna, vilka i sin tur aktiverar NK-cellerna.”

Mikael Karlsson säger att detta är första steget till att ta fram ett läkemedel. Nu måste man välja vilken antikropp som är den bästa som läkemedelskandidat. Intresserade läkemedelsföretag finns redan, men antikropparna har ännu inte licensierats ut.

”Vi räknar med att vara färdiga med det arbetet under våren. Egentligen skulle vi redan ha valt antikropp att gå vidare med, men vi stoppades av covid-pandemin,” säger Mikael Karlsson.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson