- först med nyheter om medicin

TLV vill komma längre med kombinationsbehandlingar

Att skapa en nationell plattform, där regioner och företag kan förhandla när läkemedel ska kombineras med varandra – det kan vara en del av lösningen för att öka tillgången till kombinationsbehandlingar, enligt en ny rapport från TLV.

Att två eller fler läkemedel kan användas i kombination med varandra för vissa patientgrupper blir allt vanligare, inte minst inom cancerområdet.

Men det finns utmaningar när läkemedlen som ingår är dyra och prissätts för att användas var för sig. En kombination kan dessutom bestå av både förmåns- och klinikläkemedel som har olika regler för prissättning.

För att lyckas hitta förhandlingslösningar som möjliggör tillgång till fler nya kombinationsbehandlingar finns det behov av att utveckla strukturer på nationell nivå. De ska vara anpassade för till exempel förhandling mellan regioner och flera företag samtidigt kring priser och andra villkor för de läkemedel som ingår i en tänkt kombinationsbehandling. Detta konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en ny rapport.

”Strukturerade och transparenta processer för förhandling och uppföljning av avtal mellan regioner och företag skulle underlätta arbetet med prissättning av kombinationsbehandlingar och det är viktigt att det utvecklingsarbetet fortsätter. TLV deltar gärna i ett sådant arbete,” säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Rapporten bygger på erfarenheter från en pilotförhandling rörande en kombinationsbehandling på cancerområdet, genomförd på en digital plattform. Syftet med piloten var att utforska möjligheterna att hitta förhandlingslösningar mellan regioner och företag. Arbetet inleddes efter en förfrågan från NT-rådet.

Efterfrågar uppföljning av klinikläkemedel

I rapporten konstaterar TLV att en viktig förutsättning för avtalslösningar kring kombinationsbehandlingar är att kunna följa upp användningen av behandlingen. Idag finns ingen samlad uppföljning på nationell nivå av klinikläkemedel och TLV skriver att det skulle underlätta om regionerna rapporterade in användningen av klinikläkemedel till Socialstyrelsens patientregister.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn