- först med nyheter om medicin

Serinfattig kost i kombination med läkemedel kan hämma tumörtillväxt

Begränsning av serin i livsmedel i kombination med läkemedel som hämmar kroppens egen serintillverkning kan bromsa tumörtillväxt och leda till ny behandling.

Det visar brittiska forskare i en nya studie.

Tidigare studier på möss har visat att tumörtillväxten minskar av dieter som saknar serin. Resultaten har dock varit varierande då vissa typer av cancerceller kan skapa eget serin, det gäller särskilt de med KRAS-mutation, som pancreascancer och vissa typer av tarmcancer.

I studien som nu publicerats i Nature Communications och finansierats av Cancer Research UK har Karen Vousden, professor och forskningschef vid organisationen, tillsammans med medarbetare vid Francis Crick Institute i London, sett att när de sänkte intaget av serin i kosten hos möss samtidigt som de gav dem läkemedel som förhindrade kroppens egna serintillverkning så minskade tillväxten av tumörceller i flera olika typer av tarmcancer.

Cancerceller mer serinberoende än frisk celler

Serin är en aminosyra som finns i många livsmedel, men det tillverkas även av kroppen själv och är en av byggstenarna i proteiner. Cancerceller är mer beroende av serin än friska celler, vilket beror på den snabba tillväxten. Det räcker därför inte att endast ta bort serin i livsmedel, för samtidigt finns andra mekanismer i cancercellerna som gör dem mer motståndskraftiga. Forskarna ville därför se vad som hände om de begränsade serin och även glycin i livsmedel, samtidigt som de kombinerade det med ett läkemedel kallat PH755, som förhindrar cancercellerna att tillverka aminosyra.

I studien visar Karen Vousden och hennes forskarlag att kombinationen hämmade tumörtillväxten i flera typer av tarmcancer. Resultaten kunde ses både i cellkulturer och när man undersökte organoider från "patient-derived xenograft" PDX-möss.

Möjligt utveckla precisionsmedicinsk diet

Forskarna menar nu att förståelsen för hur näringsämnen påverkar tumörer kan göra det möjligt att i framtiden utveckla precisionsmedicinska dieter i kombination med läkemedel och annan cancerbehandling och de hoppas att detta dubbla angreppssätt ska fungera vid flera cancertyper hos människor, även vid svårbehandlade KRAS-mutationer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn