- först med nyheter om medicin

FDA godkänner test för dMMR-patienter med solida tumörer som är kandidater för immunterapi

USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, har godkänt den första så kallade ”companion diagnostic”, som kan identifiera patienter med solida tumörer utan DNA-mismatch-reparation (dMMR) och som är lämpliga för behandling med PD1-hämmare.

Testet, som har fått namnet VENTANA MMR RxDx Panel, ger kliniker tillgång till en helautomatisk panel av MMR-biomarkörer, vilket kan bidra till att avgöra vilka patienter med solida tumörer som sannolikt kommer att dra nytta av monoterapi med PD-1-hämmare, vilket kan vara en effektiv behandling mot cancer med MMR-brist.

MMR är en naturligt förekommande mekanism som skannar DNA och korrigerar uppstådda fel som kan orsaka sjukdom. När MMR saknas i en tillräckligt hög grad (dMMR) muteras celler, vilket kan leda till cancer. MMR-brist är vanligast vid livmodercancer men ses också vid andra cancerformer såsom mag-, tunntarms-,  livmoderhals-, och kolorektalcancer, samt neuroendokrina cancerformer.

I USA har förekomsten av dMMR hos patienter med solida tumörer uppskattats till 14 procent. PD1-hämmaren dostarlimab-gxly (Jemperli) godkändes av FDA den 17 augusti 2021 för behandling av vuxna patienter med dMMR och återkommande eller avancerade fasta tumörer vars sjukdom har utvecklats efter tidigare behandling och som inte har tillfredsställande alternativa behandlingsmöjligheter.

Indikationen fick accelererat godkännande baserat på tumörresponshastighet och responstid. VENTANA MMR RxDx Panel och Jemperli godkändes av FDA mot livmoderhalscancer i april 2021. Behandlingen har ännu inte godkänts för marknadsföring i EU.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn