- först med nyheter om medicin

Padcev nära godkännande mot avancerad blåscancer i EU

Padcev (enfortumab vedotin) ska godkännas som monoterapi mot lokalt avancerad eller metastaserad urotelialcancer, som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi och en PD-1/PD-L1-hämmare.

Det är bedömningen av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP).

Det positiva utlåtandet från CHMP baseras på resultaten från fas 3-studien EV-301 som har utvärderat enfortumab vedotin jämfört med kemoterapi hos vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelialcancer, som tidigare har behandlats med platinabaserad kemoterapi och en PD-1/PD-L1-hämmare. Resultaten från studien, vars primära effektmått var total överlevnad (OS), är publicerade i New England Journal of Medicine

Om EU-kommissionen formellt ger sitt godkännande kan Padcev bli det första läkemedlet med ett godkännande inom EU för patienter som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi och en PD-1/PD-L1-hämmare.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn