- först med nyheter om medicin

FosNTP är ett bättre val än FosAPR för att förebygga illamående orsakat av kemoterapi

Fosnetupitant (FosNTP) har en bättre säkerhetsprofil och lägre risk för reaktioner vid injektionsstället än fosaprepitant (FosAPR) och är därför ett bra läkemedelsval för att förebygga illamående och kräkningar orsakat av kemoterapi.

Detta konkluderar forskarna bakom fas III-studien CONSOLE.

I CONSOLE, vars resultat har publicerats i Journal of Clinical Oncology, jämfördes effektiviteten och säkerhetsprofilen hos de två läkemedlen som förebyggande behandling av illamående och kräkningar orsakat av starkt emetogen kemoterapi. Studien är den första direkta jämförelsen av de två olika neurokinin-1-receptorantagonisterna i kombination med palonosetron och dexametason.

I studien randomiserades 785 patienter som skulle få cisplatinbaserad kemoterapi, till antingen FosNTP 235 mg eller FosAPR 150 mg i kombination med palonosetron 0,75 mg och dexametason. Det primära effektmåttetvar var total (0–120 timmar) komplett responsrate (CR), stratifierad efter kön och ålder

Resultaten visade att den totala CR-frekvensen var 75,2% för FosNTP mot 71,0% för FosAPR.

CR-frekvenserna i den akuta fasen (0–24 timmar) var 93,9% för FosNTP vs. 92,6% för FosAPR. I den senare fasen (24–120 timmar) 76,8 vs. 72,8%, i den fördröjda sena fasen (120–168 timmar) 86,5 vs. 81,4% och vid 0–168 timmar 73,2 vs. 66,9%.

Incidensen av behandlingsrelaterade biverkningar var i stort sett likartad: 22,2% för FosNTP och 25,4% för FosAPR. Däremot hade FosNTP färre behandlingsrelaterade biverkningar vid injektionsstället: 11,0%, jämfört med 20,6% för FosAPR.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn