- först med nyheter om medicin

Autoimmun hepatit associerad med ökad risk för cancer

Morten Daniel Jensen

Autoimmun hepatit är förknippat med en ökad risk för cancer, men den ökade risken är inte så stor att den ger upphov till en förändring av klinisk praxis.

Det konstaterar danska forskare i en ny studie som publicerats i American Journal of Gastroenterology.

- Till skillnad från tidigare studier har vi tack vare de danska registren kunnat inkludera en stor grupp matchade kontroller och därmed kunnat statistiskt justera för rökning och alkohol. Vi fann att det finns en statistiskt signifikant ökad risk för cancer vid autoimmun hepatit, men den absoluta risken är låg, säger Morten Daniel Jensen, läkare och blivande PhD-studerande vid avdelningen för lever-, mag- och tarmsjukdomar vid Aarhus Universitetssjukhus och förstaförfattare till studien.

Studien omfattar 1 805 danska patienter med autoimmun hepatit och 16 617 matchade kontroller. Resultatet visar att autoimmun hepatit är förknippat med 50 procents ökad risk för cancer tio år efter diagnosen. De vanligaste cancerformerna är icke-melanom hudcancer (4,0 procents ökad risk) och tarmcancer (1,6 procents ökad risk). Risken ökar för patienter som fått immunsuppressiva läkemedel och för patienter med cirros.

- Resultatet är överraskande, men vi ska inte börja screena för cancer eller ändra klinisk praxis. Resultatet bekräftar endast vad som har hittats i andra studier, säger Morten Daniel Jensen och fortsätter:

- Vi vet att immunsuppressiva läkemedel medför en ökad risk för ett antal cancerformer, varav hudcancer är den vanligaste. Nu ser vi att detta även gäller för patienter med autoimmun hepatit.

Lägre risk bland yngre patienter

Studien visar också att den ökade risken för cancer i första hand gäller patienter som fick diagnosen autoimmun hepatit när de var över 45 år. För patienter under 45 år är risken visserligen förhöjd, men den faktiska risken är liten och inte statistiskt signifikant.

- Det är naturligtvis inte positivt att det finns en marginellt ökad risk för cancer, också bland de yngre, men risken är väldigt låg i absoluta tal. Resultatet från vår studie är betryggande nyheter för de yngre patienterna, säger Morten Daniel Jensen.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn