- först med nyheter om medicin

Forskning om mjölksyrabakterier kan på sikt leda till nya cancerläkemedel

Forskning på mjölksyrabakterier kan bidra till en djupare förståelse för cancerläkemedel och potentiellt leda till utveckling av nya läkemedel.

Detta menar de danska forskare som står bakom en ny studie.

Precis som arbetande muskler bildar mjölksyra som en biprodukt, produceras mjölksyra även i cancerceller vid celldelning och tumörbildning. Den nya studien, publicerad i Science Advances, undersökte hur väl specifika enzymer kan eliminera mjölksyra. Med studien hoppas forskarna kunna bidra till en djupare förståelse för effekten av läkemedel mot bland annat cancer.

I ett uttalande på Köpenhamns universitets hemsida, säger professorn vid Institution för läkemedelsdesign och farmakologi, Christian Adam Olsen, som lett studien:

- Det yttersta målet är att utveckla läkemedel som har så få biverkningar som möjligt. Ju mer kunskap vi kan samla in om enzymerna som eliminerar mjölksyran, desto bättre kan vi designa nya läkemedelskandidater mot dessa enzymer. Upptäckten kan därför potentiellt ha en inverkan på utvecklingen av ny cancermedicin med dessa enzymer som mål.

I studien såg forskargruppen bland annat att nivån av mjölksyra blev mycket högre när de tog bort de specifika enzymerna. De fann också att befintliga cancerläkemedel hade samma effekt på nivån av mjölksyra.

Förutom forskarnas förhoppning om att resultaten kan bidra till utvecklingen av nya cancerläkemedel, bidrar upptäckten också till en grundläggande förståelse för epigenetik. Mjölksyran i cellerna kan sluta som så kallade epigenetiska markörer, som är viktiga för hur våra gener avläses. Exempel på andra faktorer som tidigare forskning har visat kan påverka epigenitiken är kost, sömn och träning.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson