Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Nytt hopp för patienter med gallvägscancer

Maximilian Kordes

Att lägga till checkpointhämmaren Imfinzi (durvalumab) till kemoterapi förbättrar signifikant den totala överlevnaden hos patienter med avancerad gallvägscancer, jämfört med enbart kemoterapi.

Det visar interimsanalysen av studien TOPAZ-1 som  som nyligen presenterades på ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium (GICS).

– Det här är den första randomiserade fas-3-studien som visar positiva resultat vid första linjens behandling av den här sjukdomen på mer än tio år. Det är glädjande och spännande för oss som arbetar med denna typ av cancer, säger Maximilian Kordes, specialistläkare i onkologi på ME Övre buk och FAS1-enheten vid ME Centrum förkliniska cancerstudier, Karolinska universitetssjukhuset.

– Under åren har det gjorts många studier, tyvärr med negativa utfall. Man har bland annat provat att lägga till olika antikroppar som EGFR-hämmare och VEGF-hämmare utan att se någon förbättring. Den senaste positiva fas-3 studien, ABC-0 kom 2010 och jämförde gemictabine med cisplatin plus gemcitabine, vilket sedan dess varit standard som första linjens behandling vid avancerad gallvägscancer.

Endast en interimsanalys

Enligt interimsresultaten från TOPAZ-1-studien var risken att avlida för dem som fick durvalumab plus kemoterapi 20 % lägre än för patienter som fick placebo och kemoterapi. Efter 18 månader var den totala överlevnaden 35,1 % i durvalumab-armen jämfört med 25,6 % för enbart kemoterapi. Efter 2 år var den totala överlevnaden 24,9 % respektive 10,4 %. Studien uppfyllde primärt effektmått vid en förbestämd interimsanalys.

I studien har 685 patienter med inoperabel lokalt avancerad, återkommande eller metastaserad gallvägscancer inkluderats. Patienterna hade en av tre typer av gallvägscancer, 55 % hade intrahepatisk cancer; 19 % hade extrahepatisk cancer; och 25 % hade cancer som utgick från gallblåsan.

– Även om resultaten är bra måste man komma ihåg att det är en interimsanalys. Vi har ingen mogen data ännu, understryker Maximilian Kordes. Överlevnadskurvan börjar dela på sig först efter sex månader och för många patienter i studien är uppföljningen inte särskilt lång. Tittar man på riskminskningen på 20 % låter det mycket, men i absoluta termer innebär det en skillnad i medianöverlevnad på 1,3 månader. För patienternas del är det inte särskilt mycket. Förhoppningsvis blir skillnaden tydligare med längre uppföljning. Det som är bra är att man inte sett någon ökad toxicitet.

Inger tillförsikt

Gallvägscancer är en relativt ovanlig och heterogen cancer. Under åren 2012–2014 drabbades cirka 450 personer årligen i Sverige. Prognosen är dålig med en medianöverlevnad på ett år. Maximilian Kordes tycker att studien inger tillförsikt, speciellt skillnaden i överlevnad.

– Det verkar finnas fler patienter som lever längre än två år i gruppen som fått durvalumab. Men fortfarande saknas längre uppföljning för många av patienterna. Därför blir det intressant att se vad analysen kommer att visa när studien publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Möjligtvis kan man också hitta biomarkörer för att se vem som kan ha störst nytta av tilläggsbehandling.

Maximilian Kordes menar att det är viktigt att se vem behandlingen passar eftersom man också måste tänka på samhällsnyttan.

I USA förväntar man sig nu att durvalumab som tillägg till kemoterapi snart blir standardbehandling vid gallvägscancer. Maximilian Kordes är dock tveksam till att Sverige i nuläget följer efter.

– Det är spännande att det börjar hända saker inom gallvägscancer men än är det för tidig att bedöma vilken betydelse studien kommer att få. Vi måste först se om de positiva resultaten håller i sig.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson