- först med nyheter om medicin

Nanomedicin bekämpar cancer och minskar biverkningar vid kemoterapi

Det vanligen förskrivna kemoterapiläkemedlet 5-FU (fluorouracil) bekämpar tumörer 100 procent mer effektivt när det är inkapslat i nanoskopiska fettmembran (liposomer).

Detta visar en ny studie utförd av forskare vid University of South Australia.

I studien, vars resultat publicerades i Pharmaceutics, använde forskarna en minimalt invasiv provtagningsteknik som kallas mikrodialys. Med hjälp av denna teknik kunde de för första gången visa att formuleringar av 5-FU och liposomer ger större ackumulering av läkemedlet i tumörvävnad, än i frisk subkutan vävnad, jämfört med den vanliga administrationsvägen med injicerad lösning. Den ökade ackumuleringen av läkemedlet i tumören kunde associeras med minskad tumörväxt.

En av de största nackdelarna med kemoterapi är att läkemedlen kan orsaka stora skador på vävnad runt tumören. Detta gör att många patienter får biverkningar och blir sjuka under behandlingen.

Ledare för studien, professor Clive Prestidge och direktör för UniSA:s Center for Pharmaceutical Innovation, University of South Australia, tror att den nya upptäckten kan förändra hur kemoterapi administreras och förbättra livskvaliteten för tusentals cancerpatienter.

- Vår mikrodialysmetod är den första som kvantifierar hur liposomspecifik leverans av 5-FU kan minska tumörtillväxt med färre toxiska biverkningar. Detta har potential att dramatiskt förändra många cancerbehandlingar och kan innebära bättre behandlingsresultat för cancerpatienter, säger Clive Prestidge till World Pharma News.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn