- först med nyheter om medicin

Första immunterapiregimen för cancer i gallgångarna godkänd i USA

PD-L1-hämmaren Imfinzi (durvalumab) plus kemoterapi har som första immunterapiregim för patienter med avancerad gallgångscancer godkänts i USA. 

Bakgrunden till godkännandet är resultat som visar att en fjärdedel av de patienter som behandlades med Imfinzi plus kemoterapi fortfarande var i livet efter två år, jämfört med en av tio som behandlats med enbart kemoterapi.

Det amerikanska godkännandet baseras på resultaten från fas III-studien TOPAZ-1, som presenterats vid ASCO GI-symposiet (American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Cancers) 2022 och publicerats i New England Journal of Medicine Evidence. Data visar att Imfinzi i kombination med kemoterapi (gemcitabin plus cisplatin) minskar risken för dödsfall med 20 procent jämfört med enbart kemoterapi (hazard ratio [HR] 0,80; 95 procents konfidensintervall [CI] 0,66-0,97; p=0,021). Resultaten var konsekventa i alla förspecificerade undergrupper, oavsett PD-L1-uttryck och tumörlokalisering. 

Data från TOPAZ-1 visar också att Imfinzi plus kemoterapi i allmänhet tolereras väl och att det inte var fler patienter i denna grupp som avbröt behandlingen på grund av biverkningar än i gruppen med enbart kemoterapi. 

Den ledande forskaren Aiwu Ruth He från Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center, Medstar Georgetown University Hospital, Washington DC, USA, anser att Imfinzi-kombinationen bör bli den nya standardbehandlingen för patienter med BTC. 

- Godkännandet är ett stort steg framåt för patienter med avancerad gallgångscancer, som har ett akut behov av nya, väletablerade och effektiva behandlingsalternativ efter mer än ett decennium av begränsade innovationer. Kombinationen av durvalumab och kemoterapi bör bli en ny standardbehandling efter att det visats att överlevnaden för dessa patienter, som historiskt sett har haft en dålig prognos, har förbättrats avsevärt, säger Aiwu Ruth He i ett pressmeddelande.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson