- först med nyheter om medicin

Att byta till billigare cancerbehandlingar försämrar inte kvaliteten på behandlingen

Om man ersätter den ursprungliga cancerbehandlingen med biosimilarer, generiska och andra billigare men kliniskt lämpliga cancerläkemedel minskar den totala kostnaden för cancerbehandling med cirka fem procent utan att det påverkar behandlingskvaliteten. 

Detta visar en ny amerikansk studie som presenterades vid ASCO Quality Care Symposium 2022 den 30-1 oktober (abstract #5). 

Som en del av studien ingick data från ett amerikanskt initiativ kallat Oncology Care Model (OCM) som utvecklades av Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2016 för att förbättra cancervården i USA. 

Modellen innebar att personer som genomgår cancerbehandling fick tillgång till läkare dygnet runt och betonade samordnad, personlig vård i syfte att öka värdet av behandlingen snarare än volymen.

De deltagande klinikerna fick ekonomiskt stöd till behandlingsadministration för varje Medicare-mottagare för att stödja förändringen av hur cancerbehandlingen gavs.

I modellen utvärderades de inskrivna patienterna var sjätte månad. Det kliniska målet att välja ett läkemedel framför ett annat baserades på den behandlande klinikens medicinska bedömning av om patienten kunde tolerera läkemedlet samt om läkemedlet hade potentiella interaktioner med andra behandlingar. 

Användning av billigare läkemedelsalternativ erbjöds för att minska kostnaderna. Åtta billigare läkemedel eller understödjande behandlingar var tillgängliga under eller strax före införandet av den nya behandlingsmodellen.

I studien utvärderade forskarna effekterna av de åtta läkemedelsbytena under de senaste 18 månaderna av OCM-initiativet.

Ersättningarna omfattade byte av referensprodukter till biosimilara läkemedel (bevacizumab, trastuzumab, rituximab, pegfilgrastim och filgrastim), från referensprodukter till generiska (abirateron, imatinib, fosaprepitant) och från högkostnads- till lågkostnads- (aprepitant till fosaprepitant och denosumab till zoledronsyra) när det var kliniskt relevant. 

De totala besparingarna uppgick till 26,0 miljoner dollar, 32,3 miljoner dollar och 32,9 miljoner dollar per på varandra följande sexmånadersintervall mellan juli 2019 och december 2020.

Att byta till biosimilara läkemedel gav besparingar på 6,6 miljoner dollar under de första sex månaderna 2020 och 12,2 miljoner dollar under de sista sex månaderna 2020. Totalt sett minskade bytet den totala kostnaden för onkologisk läkemedelsbehandling med 2,78 procent, 4,13 procent och 5,25 procent i sexmånadersintervaller av OCM mellan juli 2019 och december 2020 i följd.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson