- först med nyheter om medicin

Studier tyder på ett samband mellan svamp i kroppen och cancer

Nya studier visar att det kan finnas ett samband mellan svamp i kroppen och utveckling av cancer. Studierna ger dock inga bevis för att svampen är den orsakande faktorn.

De två studierna har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell. Båda studierna visade att olika svamparter finns i cancertumörer. Studierna ger dock inte ett tydligt svar på om förekomsten av svamparterna är en direkt eller bidragande orsak till utvecklingen av cancer.

Forskargruppen från Stanford University, som ligger bakom studierna, framhåller att ”mer forskning krävs innan vi vet om svamp bidrar till att orsaka cancer genom till exempel inflammation. Eller om välutvecklade tumörer omvänt skapar en bättre miljö för utveckling av svamp”. Det skriver videnskab.dk i en artikel som diskuterar de två studierna.

Diagnostiskt verktyg

I den ena studien inkluderade forskarna vävnads- och blodprover från 17 000 patienter med 35 olika typer av cancer. Forskarna undersökte och kategoriserade proverna för förekomst av olika svamparter. Resultaten visar att de olika formerna av cancer typiskt sett kunde associeras med vissa svamparter, och att svamparterna hade olika effekter beroende på i vilken typ av cancer de förekom. T.ex. fann man att en svampart som ofta förekommer i bukspottkörteltumörer kan associeras med en lägre total svarsfrekvens (ORR) om den förekommer i brösttumörer.  

I den andra studien undersökte forskarna vävnads- och blodprover från patienter med mag-, lung- och bröstcancer. Här var det möjligt att visa att dessa cancerformer var förknippade med några specifika svamparter som leder till inflammation, ökar graden av metastaser och är skuld till en lägre ORR bland denna typ av cancerpatienter. 

Kunskap om de olika svamparter som förekommer i olika cancerformer kan visa sig vara användbar i förhållande till cancerdiagnostisering i framtiden, lyder artikeln.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson