- först med nyheter om medicin

Lågmolekylärt heparin skyddar inte mot graviditetsförlust hos kvinnor med ärftlig trombofili

ASH: Behandling med lågmolekylärt heparin (LMWH) förebygger inte återkommande missfall hos kvinnor med ärftlig trombofili, visar data från den efterlängtade ALIFE2-studien. Studien slår fast att rutinbehandling med LMWH och testning för ärftlig trombofili bland kvinnor med graviditetsförlust inte kan rekommenderas.

På många platser i världen är det praxis att utreda kvinnor som drabbats av upprepade missfall för ärftlig trombofili, och påbörja behandling med LMWH om utredningen är positiv. Praktiken bygger på en tes om att antikoagulerande läkemedel kan minska antalet missfall och oönskade graviditetsutfall hos kvinnor med ärftlig trombofili, men tesen har inte tidigare testats i en randomiserad fas III-studie.

ALIFE2-studien visar att kvinnor med upprepade missfall inte bör utredas för ärftlig trombofili och behandlas med lågmolekylärt heparin, eftersom detta inte kommer att förbättra resultatet av graviditeterna. Det kommer att förändra praxis på många platser i världen.

Resultaten från ALIFE2-studien presenterades vid en Late-Breaking Abstract Session tisdagen den 13 december på den amerikanska hematologikongressen ASH 2022 (abstrakt #LBA5)

Ingen märkbar skillnad

ALIFE2-studien är en forskarinitierad, öppen, randomiserad fas III-studie som inkluderade 326 kvinnor från 41 olika centra över hela världen. De inkluderade kvinnorna var i åldern 18-42 år och hade ärftlig trombofili (faktor V Leiden, protrombin 20210A-mutation, antitrombin, protein C eller protein S-brist). Kvinnorna hade upplevt två eller flera graviditetsförluster och försökte aktivt bli gravida eller var gravida mindre än sju veckor vid tidpunkten för inkluderingen. Medianåldern var 33 år och kvinnorna hade i genomsnitt upplevt tre missfall innan studien startade.

Kvinnorna randomiserades 1:1 till subkutan LMWH (n = 164) en gång dagligen (enoxaparin 40 mg, dalteparin 5000 IE, tinzaparin 4500 IE eller nadroparin 3800 IE) eller standard graviditetsvård (n = 162) vid den tidpunkt då de fick ett positivt graviditetstest. LMWH påbörjades ≤ sju veckor in i graviditeten och fortsatte till slutet av graviditeten.

Studiens primära effektmått var andelen levande födda, medan sekundära effektmått inkluderade oönskade graviditetsutfall som missfall, obstetriska komplikationer och medfödda missbildningar.

Data visar att 71,6 procent av kvinnorna i LMWH-grenen födde ett levande barn, jämfört med 70,9 procent av kvinnorna i kontrollgrenen (justerad OR 1,08 (95 % KI 0,65-1,78)) (absolut skillnad 0,7 procent (95 % KI -9,2 procent till 10,6 procent).

39 av 164 kvinnor i LMWH-grenen upplevde biverkningar av behandlingen (23,8 procent), medan 37 av 162 kvinnor i kontrollgrenen upplevde biverkningar (22,8 procent).

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson