- först med nyheter om medicin

Vart tredje barn med avancerad MDS har en tidigare obeskriven genförändring

ASH: UBTF tandemduplikationer (UBTF-TD) förekommer hos en tredjedel av alla pediatriska patienter med avancerat myelodysplastiskt syndrom (MDS) utan ärftlig predisposition för myeloid neoplasi, visar resultat från en europeisk studie.

Genförändringen har inte tidigare beskrivits i patientgruppen och den nya kunskapen skapar diskussion om behandlingsstrategin för gruppen framöver.

Den europeiska studien presenterades vid en muntlig session söndag eftermiddag på den amerikanska hematologikongressen ASH (abstract #564).

De flesta av de genetiska kännetecknen hos leukemierna har efterhand kartlagts och därför hör det till sällsyntheterna att en tidigare obeskriven genetisk förändring kan identifieras hos en så stor andel av en patientgrupp.

Resultat från studien visar att pediatriska MDS-patienter med UBTF-TD har en sämre prognos än patienter med UBTF-vildtyp. De svarar sämre på traditionell behandling och de får oftare återfall efter hematopoetisk stamcellstransplantation. Denna kunskap har fått den europeiska MDS-gruppen att besluta att träffas i samband med ASH-mötet för att diskutera och lägga fram strategier för hur man ska behandla subgruppen. UBTF-TD kommer att bli en del av genpanelen som patienterna testas med, varför det är viktigt att snabbt komma överens om behandlingsstrategin på europeisk nivå.

Mer aktuell data

Den europeiska studien har hittills analyserat data från 104 pediatriska patienter under 18 år med primär avancerad MDS som samlats in under perioden juli 1998 till juni 2021. Av dessa hade 30 patienter en ärftlig predisposition för myeloid neoplasi (GATA2-brist, RUNX1-brist, SAMD9/SAMD9L-sjukdom eller neurofibromatos typ 1). Data kommer från två tyska prospektiva studier genomförda under överinseende av den europeiska arbetsgruppen för MDS under barndomen (EWOG-MDS).

UBTF-förändringar identifierades hos 25 av de 104 patienterna. Ingen av de 30 patienter som hade ärftliga anlag för myeloid neoplasi hade UBTF-förändringar. Ifall patienter med medfödda förändringar utesluts, utgör patienter med UBTF-TD en tredjedel av den totala gruppen. Den europeiska forskargruppen analyserar för närvarande data från flera patienter från flera andra europeiska länder, däribland Danmark. Data hann inte analyseras klart inför ASH, men de kommer att ingå i den artikel som ska publiceras inom kort.

Mer intensiv behandling

Studien undersökte också hur förekomsten av UBTF-TD påverkar resultatet av en hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) bland de 72 patienter som inte hade en ärftlig predisposition för myeloid neoplasi. Fem år efter HSCT fanns det ingen skillnad i händelsefri överlevnad (EFS) bland de 25 patienterna med UBTF-TD (0,43, 0,22-0,64) och de 47 patienterna med UBTF-vt (0,60, 0,45-0,75). Å andra sidan visar data att patienter med en normal karyotyp med närvaro av UBTF-TD har sämre EFS (0,35 vs. 0,77, P = 0,03) och högre risk för återfall efter HSCT jämfört med vt-patienter (0,36 vs. 0,06) P = 0,03). UBTF-muterade patienter som samtidigt hade mutationer i WT1-genen löpte ytterligare ökad risk för återfall.

 

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson