- först med nyheter om medicin


Bevis för att cancerpatienter löper ökad risk att dö i COVID19

ASCO: Patienter med progredierande cancer löper 5,2 gånger större risk att dö inom 30 dagar efter att de diagnosticerats med COVID19 jämfört med patienter i remission eller utan påvisbar sjukdom.

Det visar en kohortstudie som presenterades på ASCO i helgen. Redan den 15 mars 2020 började data samlas in till COVID19- och Cancer Consortiumregistret (CCC19).

Ansvarig för studien är Jeremy Lyle Warner, M.D. och docent i medicin och biomedicinsk informatik vid Vanderbilt University, Nashville, Tennessee.

Eftersom COVID19 är en ny sjukdom ville forskarna veta hur infektionen påverkar cancerpatienter.

I kohortstudien analyserades data från cirka 1000 cancerpatienter. Av dessa hade 121 patienter som diagnosticerats med COVID19 avlidit inom 30 dagar. Risken att dö i det nya coronaviruset var 5,2 gånger högre för patienter med tumörer som växte eller spred sig jämfört med dem där cancern var stabil eller inte kunde påvisas.

Data till Cancer Consortiumregistret hämtades från cancercentra i USA och Kanada och forskarna hade även tillgång till personliga data från anonyma patienter i Argentina, Kanada, Storbritannien och länder inom EU.

Hälften av patienterna var vita, 16 procent svarta, 16 procent latinamerikaner och 15 procent var av annan ras eller etnicitet.

Det vanligaste cancerformerna hos patienterna i studien var bröstcancer (20%), prostatacancer (16%), gastrointestinal cancer (12%), lymfom (11%) och toraxcancer (10%), varav 43% av samtliga patienter hade aktiv eller en mätbar cancersjukdom, 39 % stod under pågående behandling, medan sjukdomen var i remission hos 45 % av patienterna.

Det forskarna också upptäckte var att en kombination av hydroxiklorokin och azithromycin för behandling av COVID19 ökade risken att dö nästan trefaldigt jämfört med patienter som inte fick denna kombination. Däremot såg man inte någon signifikant ökad risk om patienterna behandlades med endast ett av något av dessa läkemedel.

Patienterna som fick kombinationsbehandling och dog inom 30 dagar befann sig i hög grad i "performance status score 1", vilket visserligen innebär att de inte klarade fysiskt krävande aktiviteter, men de kunde fortfarande vara uppe och i rörelse mer än hälften av dygnets vakna timmar. De hade också behandlats för sin cancer mindre än två veckor innan de diagnosticerades med COVID19. Patienterna hade även nyligen fått statiner mot högt kolesterol. Ingen i gruppen hade latinamerikanskt ursprung.

Hos patienter med stabil icke-progrierande cancer var risken att dö 1,79 gånger högre jämfört med personer utan påvisbar sjukdom, män hade 1,63 gånger högre risk att dö inom 30 dagar än kvinnor och att tidigare ha varit rökare ökade risken 1,6 gånger jämfört med de som aldrig rökt.

Av patienterna i studien var 466 (50%) inlagda på sjukhus, 132 (14%) behövde intensivvårdas,116 (12%) respiratorvårdades, 405 (44%) behövde extra syrgas.

Förutom cancern hittade forskarna även andra faktorer som var starkt associerade med en ökad risk att dö i COVID19, bland annat åldern, där risken dubblerades för varje levnadsdecenium.

När pandemin bröt ut befarades att personer med cancer skulle ha en ökad risk att dö om de smittades med COVID19. Nu finns en vetenskaplig studie som bevisar att cancerpatienter, särskilt de med progrierande cancer, har en större risk att dö jämfört med populationen i övrigt.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn