Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Dato-DXd och durvalumab ger höga svarsfrekvenser i första linjens mTNBC

ESMO: Det experimentella antikroppsläkemedelskonjugatet datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) i kombination med kontrollpunktshämmaren Imfinzi (durvalumab) ger markanta och ihållande svarsfrekvenser vid första linjens behandling av avancerad eller metastaserad trippelnegativ bröstcancer oberoende av PD-L1-uttryck.

Det visar de uppdaterade resultaten från fas Ib/II-studien BEGONIA, som presenterades på European Cancer Congress ESMO 2023 (Abstract #379MO).

I studien fick patienter som var kvalificerade för förstahandsbehandling Dato-DXd 6 mg/kg IV plus durvalumab 1120 mg IV var tredje vecka tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet inträffade. Behandlingskombinationen gavs oavsett tumörernas PD-L1/TROP2-uttryck. Studiens primära effektmått var säkerhet och tolerabilitet, medan sekundära effektmått inkluderade objektiv svarsfrekvens (ORR), progressionsfri överlevnad (PFS) och duration of response (DoR).

Av de 62 patienter som fick behandlingskombinationen var 29 fortfarande i behandling vid data cut-off. Medianuppföljningstiden var 11,7 månader.

Resultaten visar det:

  • Den bekräftade ORR var 79 procent; 10 procent av patienterna uppnådde ett fullständigt svar, medan 69 procent uppnådde ett partiellt svar.
  • Svaret på behandlingen var också konsekvent över olika PD-L1-uttrycksnivåer.
  • Median DoR var 15,5 månader, medan median PFS var 13,8 månader.

De vanligaste rapporterade biverkningarna var illamående och stomatit (65 procent). Biverkningar av grad 3/4 observerades hos 57 procent av patienterna och allvarliga biverkningar rapporterades hos 23 procent. Några av de andra biverkningarna inkluderade anemi (15 procent), diarré (13 procent) och neutropeni (5 procent). Behandlingsrelaterad interstitiell lungsjukdom/pneumonit rapporterades hos 5 procent av patienterna. Inga dödsfall hänförliga till behandlingsrelaterade biverkningar observerades under studieperioden och inga nya säkerhetsproblem identifierades.

 

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson