Skip to main content

- först med nyheter om medicin

En ny TROP2-riktad ADC visar lovande effekt mot metastaserande hormonkänslig bröstcancer

ESMO: Det nya anti-TROP2 läkemedelskonjugatet SKB264 visar en total svarsfrekvens på över 35 procent mot hormonkänslig HER2-negativ metastaserande bröstcancer (mBC) i en ny fas I/II-studie.

Resultaten från studien presenterades på European Cancer Congress ESMO 2023 (abstrakt #380MO).

I studien fick patienter med HR+/HER2-negativ mBC, inklusive HER2-låg- och HER2-nullpatienter, SKB264 i en dos på 5 mg/kg varannan vecka tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet inträffade. Inklusionskriterier inkluderade progression av endokrin-baserad terapi och minst en tidigare kemoterapi mot mBC. Bland de 38 patienter som utvärderades för svar hade 47 procent primär endokrin resistens och 79 procent av patienterna hade fått minst två tidigare kemoterapiregimer för metastaserande sjukdom.

Resultaten visade att:

  • Den totala svarsfrekvensen (ORR) var 36,8 procent med en sjukdomskontrollfrekvens (DCR) på 89,5 procent.
  • Mediansvarstiden var 7,4 månader, med en svarsfrekvens på sex månader på 80 procent.
  • Medianprogressionsfri överlevnad (PFS) var 11,1 månader, med en sexmånaders PFS-frekvens på 61,2 procent.

Av 41 patienter upplevde 48,8 procent behandlingsrelaterade biverkningar (TRAEs) av grad 3 eller högre. De vanligaste var en minskning av antalet neutrofiler (36,6 procent), en minskning av antalet vita blodkroppar (22 procent), anemi (14,6 procent), en minskning av antalet blodplättar (9,8 procent) och en ökning av koncentrationen av enzymet GGT (7,3 procent). Ingen neuropati eller läkemedelsrelaterad ILD/pneumonit rapporterades, och inga TRAE resulterade i avbrytande av behandlingen eller dödsfall.

Sammanfattningen drar slutsatsen att SKB264 har visat en hanterbar säkerhetsprofil och signifikant antitumöraktivitet hos patienter med förbehandlad HR+/HER2-negativ mBC.

Två fas III-studier pågår nu; en i Kina för patienter som har fått minst en kemoterapi mot mBC, och en annan global studie för patienter som inte tidigare fått kemoterapi mot mBC. Båda kommer att jämföra effekten av behandling med SKB264 kontra utredarbestämd kemoterapi.

 

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson