Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Genomgående studier: Enhertu har en signifikant effekt på hjärnmetastaser i bröstcancer

ESMO: Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) visar effektiva intrakraniella svar hos bröstcancerpatienter med tidigare behandlade eller obehandlade hjärnmetastaser jämfört med trastuzumab emtansin (T-DM1).

Det visar en tvärsnittsanalys av data från de tre kliniska studierna DESTINY-Breast01, -02 och -03, som presenterades på European Cancer Congress ESMO 2023 (abstrakt #377O).

Syftet med analysen var att jämföra effekten och säkerheten av T-DXd med de komparatorer som användes i de tre studierna (DB-01, DB-02 och DB-03) - antingen T-DM1 eller "läkares val". Slutpunkterna för analysen var intrakraniell svarsfrekvens och svarslängd, sjukdomsprogressionsfri överlevnad i centrala nervsystemet (CNS-PFS) och säkerhet.

Av de 148 bröstcancerpatienter med hjärnmetastaser som behandlades med T-DXd hade 70,3 procent (104 patienter) tidigare behandlade metastaser, medan 29,7 procent (44 patienter) hade obehandlade metastaser. I jämförelsegrupperna hade 83 patienter hjärnmetastaser. Före studiens start hade patienterna i genomsnitt fått tre behandlingsregimer mot bröstcancer med metastaser. I studien var medianbehandlingslängden 12,7 månader för T-DXd och 5,6 månader för T-DM1.

Resultaten visade att:

  • I T-DXd-grupperna uppnådde 17 procent ett fullständigt svar och 30 procent uppnådde ett partiellt svar vid tidigare behandlade hjärnmetastaser, jämfört med sju procent och 13 procent för patienter med tidigare obehandlade hjärnmetastaser.
  • För patienter i T-DM1-grupperna med tidigare behandlade hjärnmetastaser uppnådde två procent ett fullständigt svar (CR) och 14 procent ett partiellt svar (PR). Siffrorna var noll och tre procent hos patienter med tidigare obehandlade hjärnmetastaser.
  • I T-DXd-grupperna uppnådde 48 procent av patienterna med tidigare behandlade metastaser stabil metastaserande sjukdom, jämfört med 15 procent för patienter med tidigare obehandlade metastaser.
  • CNS-PFS var 13,5 procent i T-DXd-grupperna för tidigare behandlade metastaser och 18 procent för tidigare obehandlade metastaser.

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att T-DXd visar signifikanta intrakraniella svar jämfört med komparatorerna – särskilt hos patienter med tidigare obehandlade hjärnmetastaser. Även om antalet patienter med hjärnmetastaser i studierna var begränsat och inte statistiskt verifierade, observerades en anmärkningsvärt längre mediantid för intrakraniell respons och progressionsfri överlevnad med obehandlade metastaser med användning av T-DXd.

Säkerhetsprofilen för T-DXd bedömdes vara acceptabel och allmänt hanterbar. När det kom till biverkningar hade 94,5 procent av T-DXd-patienterna läkemedelsrelaterade händelser av vilken grad som helst. Allvarliga läkemedelsrelaterade händelser sågs hos 13,0 procent av T-DXd-patienterna jämfört med 7,2 procent i jämförelsen.

 

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson