Skip to main content

- först med nyheter om medicin

HER3-rettet ADC viser holdbar effekt mod HER3+ fremskreden brystkræft

Det HER3-rettede antistof-lægemiddelkonjugat (ADC) patritumab deruxtecan (HER3-DXd) har en håndterbar sikkerhedsprofil og holdbar effekt hos stærkt forbehandlede patienter med HER3-positiv metastatisk brystkræft.

Det konkluderer et nyt fase I/II-studie, som viser, at effekten findes på tværs af kliniske undertyper.

HER3 er bredt udtrykt i brystkræft, og en høj ekspression af HER3 er forbundet med en dårlig prognose. I det nye studie deltog kvinder med fremskreden HER3-positiv brystkræft, som var progredieret på tidligere behandlinger. Patienterne havde gennemsnitligt modtaget fem tidligere behandlinger mod fremskreden sygdom. Patienter i dosis-eskalerings-, dosisfindings- og dosisudvidelsesdelene fik HER3-DXd 1,6-8,0 mg/kg intravenøst en gang hver tredje uge eller en af to alternative doseringsregimer. 182 patienter fik mindst en dosis HER3-DXd.

Effektresultaterne blev rapporteret på tværs af de kliniske undertyper: 1) HR+/HER2-negativ brystkræft (113 patienter), triple-negativ brystkræft (53 patienter) og HER2-positiv brystkræft (14 patienter). Hos de HR+/HER2-negative patienter var objektiv responsrate (ORR) 30,1 procent, mens den gennemsnitlige progressionsfri overlevelse (PFS) var 7,4 måneder. Hos de triple-negative patienter var ORR, 22,6 procent og PFS 5,5 måneder. Hos de HER2-positive patienter var ORR, 42,9 procent og PFS, 11,0 måneder.

Dosisbegrænsende toksicitet var nedsat trombocyttal og forhøjede aminotransferaser. Ved dosisudvidelse var gastrointestinale og hæmatologisk toksicitet de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (TEAE'er). Grad ≥3 TEAE'er blev observeret hos 71,4 procent af patienterne, og 9,9 procent afbrød behandlingen på grund af TEAE'er. Der var tre grad 3 og en grad 5 behandlingsrelateret interstitiel lungesygdoms-event.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson